Samling i Vissenbjerg

Til sommer flytter medarbejderne fra kontoret i Ringe til Centrovice i Vissenbjerg.

Til august næste år rømmer medarbejderne hos Centrovice i Ringe for at rykke sammen med kollegerne i Vissenbjerg.

Bestyrelsen for landboforeningen har netop taget skridtet til samlingen af alle ansatte i Vissenbjerg, som det blev planlagt allerede for et år siden - i forbindelse med beslutningen om ikke at bygge et helt nyt center, men i stedet udvide det eksisterende i Vissenbjerg og sælge centret, den tidligere Agrogården, i Ringe.

Under hensyntagen til landbrugets og dermed medlemmernes strammere økonomi i forbindelse med finanskrisen og de faldende afregningspriser blev det dog først på året besluttet at udskyde planerne og derfor fortsætte rådgivningen fra to kontorer.

Indstilling fra ledelse og medarbejdere
Men med mindre efterspørgsel på rådgivning og deraf økonomiske omstændigheder har Centrovice løbende tilpasset medarbejderstaben til aktivitetsniveauet. Senest i mandag blev fem medarbejdere afskediget og dermed er der taget afsked med over 25 ansatte, siden fusionen mellem Agrogården og Centrovice blev gennemført sidste år.

- Derfor er det nu muligt at rumme den samlede medarbejdergruppe i bygningen i Vissenbjerg, siger formanden for Centrovice, Niels Rasmussen, og tilføjer, at beslutningen om sammenlægningen er sket efter en indstilling fra ledelsen og har baggrund i de ønsker om fremtidig placering, som blandt andet er fremkommet fra medarbejderne hen over efteråret.

Der vil i første omgang blive lejet pavilloner til små mødelokaler og til en mindre del af medarbejderne i forbindelse med de eksisterende bygninger i Vissenbjerg.

- Vi lever i en omskiftelig verden, hvor alle løsningsmodeller skal i spil, både hos os og hos medlemmerne. Dette her er ikke en permanent løsning, men vi sørge for gode forhold for medarbejderne, og vurdere situationen og behovet, inden vi på sigt bygger de nødvendige permanente faciliteter til i Vissenbjerg.

- Beslutninger bliver ikke, påpeger Niels Rasmussen, en yderligere gældsbelastning af foreningen, medmindre det er grundet i et højere aktivitetsniveau. Derfor ønsker vi ikke at gå videre med en beslutning om byggeri i Vissenbjerg, før kontoret i Ringe er solgt.

Niels Rasmussen oplyser, at der har været interesse for bygningen i Ringe, lige siden den blev sat til salg tidligere i år. Men med beslutningen om at fremrykke samlingen af personalet i Vissenbjerg vil salgsprocessen blive intensiveret.

Formanden tror på, at beslutningen har medlemmernes forståelse, også selv om nogle måske vil synes, at der nu bliver langt til landboforeningen.

- Afstanden i kilometer bliver lidt større for nogen, men i tanker, ord, holdninger og handlinger kan vi nu komme tættere på hinanden. Og samtidig reducere omkostningerne og sikre medlemmerne den fornødne rådgivning på et fortsat højt fagligt niveau, påpeger landboforeningsformanden.

Centrovice's kontor på Ærø berøres ikke af ændringerne.

Læs også