Mange mister handyrpræmier

Af en eller anden grund har langt flere modtagere af handyrpræmier i år modtaget fejlbreve. Der er fejl ved over 20.000 dyr. Slagtekalvekonsulent Mogens Larsen mener registreringspligten efter senest syv dage er en væsentlig årsag.

Når antallet af fejlbreve til modtagere af handyrpræmier er vokset så voldsomt i år, skyldes det især fejl i registreringstidspunktet.

- Reglen er, at en kalv senest skal registreres i systemet efter syv dage. Sker det på ottendedagen, bortfalder støtten. Og leverer en af de store producenter et læs kreaturer med for eksempel 30 dyr, og der blot er sket en overskridelse af registreringstidspunktet med et af dyrene på blot én dag, får landmanden ingen handyrpræmie for nogen af dyrene.

Sådan tolker konsulent Mogens Larsen, Slagtekalve Rådgivning Aps i Jelling, de skærpede regler for udbetaling af handyrpræmier.

- Vi har en kunde, der har fået fejlbreve for samtlige de 147 dyr, han har leveret.

Fejl forekommer
Dels er sanktionerne hårde, men også tekniske fejl kan føre til store tab for landmanden. I følge Mogens Larsen er registreringsarbejdet så omfattende og krævende, at stort set alle har fejl.

- Det er næsten umuligt at undgå. Er der pludselig problemer med opkoblingen til internettet lige før registreringen skal være gjort, kan man ingenting gøre. Hammeren falder tungt, hvis landmanden venter til næste morgen med at gøre arbejdet færdigt.

- Desuden kan der også være foretaget en rettelse senere end selve registreringen. Som jeg forstår det, vil oplysningerne fra en ny kørsel trække datoen for den seneste hændelse, og dermed vil systemet betragte det som en for sen registrering.

20.611 dyr med fejl 
Ifølge Mogens Larsen er der de seneste to dage udsendt fejlbreve for i alt 20.611 dyr, der således mister handyrpræmien. Det vedtagne system gør straffen ekstraordinær hård for slagtekalveproducenterne, mener han.

Hos slagtekalveproducenterne sker der både en fysisk kontrol, hvor en konsulent fra plantedirektoratet besøger producenten og gennemgår dokumenterne. Det gælder både de dyr, der fysisk er til stede på bedriften og dokumenter for de dyr, der er sendt til slagtning.

Parallelt sker der en kontrol af dyrene gennem registreringerne hos RYK og fra slagterierne. Alt sammen skal passe med de oplysninger, der ligger i CHR-registret om dyrene.

Barske sanktioner
Når sanktionerne skal beregnes, vil en landmand med fejl i for eksempel fem procent af dyrene få trukket fem procent i den samlede støtte.

Er der fejl i mere end 10 procent og op til 20 procent af dyrene, skærpes sanktionerne. Fra 10 til 20 procent fejl, dobles fradraget i den samlede handyrpræmie. Det betyder, at der ved fejl i 11 procent af dyrene fradrages 22 procent af støtten.

Når fejlene overstiger 20 procent af de leverede dyr, mistes hele støtten og landmanden får slet ingen handyrpræmier for nogle af sine dyr det pågældende produktionsår.

Konsekvenser næste år
Ifølge Mogens Larsen har enkelte landmænd haft fejl i den fysiske kontrol for mere end 50 procent af de leverede dyr, og her er sanktionen en ekstra straf.

Den skærpede sanktion betyder her, at det støttebeløb gennem handyrordningen, der fortabes i det indeværende produktionsår også mistes det følgende år.

- På den måde fungerer 2009 som en slags referenceår for støtten fremover. Det får en del til at overveje, om de overhovedet tør fortsætte med at producere slagtekalve, siger Mogens Larsen.

Ifølge oplysninger, Effektivt Landbrug har kendskab til, er Dansk Kvæg i kontakt med FødevareErhverv om de mange fejlbreve.

 

 

Læs også