Kommunerne er skurkene i miljøsager

Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, afviser, at det er fra Folketinget, man skal finde skylden i den langsommelige behandling af miljøsager. Børnesygdommene er overstået.

I gårsdagens avis var udviklings- og rådgivningschef i LandboSyd, Anders Andersen, ude i et forsvar af kommunerne.

Han mener nemlig ikke, at det er dem som er hovedskurken, når det kommer til den langsommelige behandling af miljøgodkendelsessager. I stedet er hovedårsagen til at landbrugserhvervet og agroindustrien er lammet af manglende behandling af miljøsager et svigt fra Folketinget, herunder Miljøministeriet og Miljøklagenævnet.

Anders Andersen kunne i går fortælle, at han mener, at kommunerne helt fra starten, siden de i 2007 overtog sagerne fra amterne, stod med en uløselig opgave. Alle de sager der lå ubehandlet skulle nemlig behandles efter nye regler – regler som var fuldstændig anderledes end det grundlag den oprindelige ansøgning var indsendt efter.

Anders Andersen skød blandt andet efter husdyrloven, som han mener har udviklet sig til et kæmpe monster på grund af løbende stramninger på baggrund af afgørelser fra Miljøklagenævnet, uklare retningslinjer om BAT, løbende stramninger af hensynet til natur og Natura 2000, og  tilbagevendende ændringer af beregningsforudsætninger, som gør det vanskeligt at få afsluttet sagerne, fordi rammebetingelserne ændrer sig hele tiden.

Uenig i kritik
At der findes visse kommuner, der halter alvorligt bagefter i sagsbehandligen af miljøgodkendelsessager, og det er Folketingets og ministeriets skyld, afvises dog blankt af Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo.

- Det er rigtigt, at der har været nogle start-vanskeligheder, som er på Miljøministeriets konto, og der var nogle uklarheder. Samtidig i starten virkede it-systemet blandt andet ikke. Men nu har det kørt i nogle år, og nu er alle de ting på plads. Børnesygdommene er væk nu, siger Eyvind Vesselbo.

Han mener, at det simpelthen er ude i kommunerne, at det går for langsomt. Det er decideret bare ikke godt nok, mener han. Redskaberne har de nemlig derude.

Han fortæller dog, at man fra Venstre arbejder på i lovgivningen at gøre det klarere de steder, hvor der er brug for det, blandt andet i en indførelser af bagatelgrænser, men det er altså ikke det, som er hovedproblemet.

- Problemet er, at kommunerne nogle steder ikke kan finde ud af det. Enten fordi de ikke har medarbejderne til det eller fordi, at de ikke prioriterer det særligt højt. Derfor har de måske også en stor pukkel liggende i urimelig lang tid. Og det er jo fuldstændig uanstændigt, at det ikke er kommet på plads endnu, lyder det fra Eyvind Vesselbo.

Underligt
Han forstår ikke, at visse kommuner godt kan finde ud af at behandle miljøsagerne inden for en rimelig tid, mens andre slet ikke kan.

- Det er da underligt, lyder det.

Står det til Venstre og Eyvind Vesselbo skal miljøsagerne ned, så de ikke tager længere tid end seks måneder at behandle. I øjeblikket bliver der så, ifølge Eyvind Vesselbo arbejdet på, at hvis sagerne overskrider seks måneder, så skal kommunerne være forpligtiget til at hyre ekstern hjælp, så sagerne kan blive behandlet færdigt inden for rimelig tid.

Læs også