Vanvittigt forslag om kommunale bøder

Voldsomt brud på landmændenes retssikkerhed, hvis kommunerne får lov til at udskrive bøder for at ødelægge natur, sådan som Kommunalteknisk Chefforening for nyligt har foreslået, mener miljørådgiver.

Kaffen var ved at ryge galt i halsen for miljørådgiver Jakob Altenborg, der ejer rådgivningsfirmaet Miljø & Natur, da han for nylig faldt over et forslag om, at kommunerne vil have lov til at udskrive bøder til landmænd, der ødelægger beskyttet natur

Kommunerne vil have love at udskrive bøderne, hvis en landmand ikke er villig til at rette sig efter et påbud. Bøderne skal være administrative, lige som de er det i fødevarekontrollen og arbejdstilsynet.

Forslaget kommer fra formanden for Kommunalteknisk Chefforening, Torben Nøhr, der til daglig er teknik- og miljøchef i Vordingborg Kommune, og var et debatindlæg på altinget.dk, som Effektivt Landbrug refererede i onsdags.

Hovedargumentet for at indføre bøderne er, at det er utroligt ressourcekrævende at føre sager om landmændenes ødelæggelse af beskyttet miljø ved anklagemyndigheden og domstolene. Det tager ofte meget lang tid at få disse sager igennem, og ofte er det med meget små bøder som resultat.

- Det er et dybt problematisk forslag. Der er en grund til, at det er så besværligt at få disse sager igennem. Kommunerne kan jo ofte ikke løfte bevisbyrden i disse sager, siger Jakob Altenborg.

Kan ikke sammenlignes
Han mener slet ikke, at de her sager på natur- og miljøområdet kan sammenlignes med sager i arbejdsmiljøloven, som Arbejdstilsynet har lov til at udskrive bøder på. Eller med fødevarelovgivningen som Fødevarekontrollen skriver bøder ud på.

- For dem er det jo nemt at se, om en mand har hjelm på eller ej eller om noget kød har ligget to eller fire uger i kølediske. Det er så vidt forskelligt fra natur- og miljøområdet. Vi har med dynamiske love at gøre. Man kan ikke gå ud at lave samme konkrete vurdering af en eng eller et overdrev. Alt for meget vil blive vurderet ud fra skøn, siger Jakob Altenborg.

Noget der godt kan bekymre ham, da han mener, at kommunerne ofte er lidt firkantede i deres vurderinger. Og når der er skøn inde over, så vil der fra kommune til kommune opstå forskellige vurderinger.

Jakob Altenborg fortæller, at det ikke er fordi, at han er ude på at forsvare landmænds ret til gøre som de vil, og at landmændene aldrig laver fejl.

- Men at en kommune, en myndighed, der også er vejledende på samme område, skal have lov til at kunne gå ud at udskrive bøder på det her område, det ligger mig simpelthen så grundlæggende fjernt fra min demokratiske opfattelse, lyder det.

Bevarer retssikkerheden
Fra Kommunalteknisk Chefforening, der er en organisation bestående af topchefer i den kommunaltekniske sektor, lyder det fra formand Torben Nøhr, at det ligefrem også vil gøre livet lettere for landmændene, hvis kommunerne får lov at udskrive administrative bøder, så frem, at de ikke følger kommunernes påbud.

- Frem for at have et langt sagsforløb, som i øvrigt er belastende for både landmænd og kommuner, så vil der være mange ressourcer at spare for begge parter, hvis man her siger til landmanden. Okay, du har lavet en fejl, og det må du så bøde for, siger Torben Nøhr.

Vil ikke bare udskrive bøder
Han fortæller, at det dog ikke er fordi, at man i kommunerne vil gå rundt og planlægge at gå ud og udskive en masse, hvis forslaget en dag skulle blive til virkelighed.

- Den normale praksis i den her slags sager er, at parterne bliver enige om, hvad det er, som der skal rettes op på. Hvis man for eksempel er kommet til at pløje noget op, som man ikke måtte. Så giver vi et påbud, og langt de fleste sager løses den vej, siger Torben Nøhr.

Han fortæller, at man i Vordingborg Kommune, hvor han kommer fra, der har man haft 20 af den slags sager i de sidste tre år, og alle er løst ved påbud eller efter aftale uden det har været nødvendigt at gå til domstolene.

Forslaget fra Kommunalteknisk Chefforening er i øjeblikket kun på idéniveau, og det kan derfor ikke siges noget om, hvornår det eventuelt bliver virkelighed.
Ifølge altinget.dk, der oprindeligt bragte debatindlægget, er flere partier fra begge sider af folketingssalen, dog umiddelbart positive over for forslaget.

Læs også