Politikerne har ingen tid at spilde

Det er nu, det handler om. Det er nu der skal findes løsninger i Grøn Vækst, lyder det fra formand i Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-Schack.

Regeringens plan om Grøn Vækst har gentagende gange stået under hård kritik for ikke at rumme nok vækst fra landbrugets side.

Og i går under en konference om Grøn Vækst på Christiansborg, hvor flere partiers ordførere på landbrugsområdet deltog, blev kritikken endnu engang gentaget.

- Det er vigtigt for mig at pointere, at efter projektet med Grøn Vækst blev sat i gang, så er vi unægtelig kommet i en anden situation som samfund, og det gør, at der skal ekstra fokus på det her. Det er altså nu, det handler om at finde løsninger. Det er ikke noget, der kan vente, sagde formand for Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-Schack med henvisning til den igangværende økonomiske krise.

Formanden pegede blandt andet på en af de vækstfremmere, der befinder sig i Grøn Vækst.

Liberaliseringen af landbrugsloven, der fremmer fleksibiliteten ved blandt andet lempeligere ejerkrav og en fjernelse af arealkravene, er jo nemlig ikke noget, som slår igennem lige nu på likviditeten, forklarede han.

Forringer vores rammevilkår
Som politikerne også har fået tudet ørene fulde om mange gange før fra landbrugets side, så fik de igen i går klar besked om, at Grøn Vækst forringer danske landmænds konkurrenceevne i forhold til udlandet.

Michael Brockenhuus-Schack refererede blandt andet til begrebet »Level Playing Field«, der betyder, at virksomheder i en branche spiller efter de samme regler og har samme vilkår.

- På en lang række ting, der har vi ikke en »level playing field« i vores erhverv. Det kunne for eksempel være på kvælstofregulering eller på pesticidområdet, hvor der nu er tiltænkt nye afgifter, sagde formanden.

Venstres fødevareordfører Henrik Høegh, svarede dog igen på kritikken om kvælstofreguleringen med, at det er svært at sammenligne Danmark med Tyskland og Frankrig på det punkt, på grund af de mange kyststrækninger, som vi har.

- Sådan er det desværre. Vi har større opgave på det punkt, sagde Henrik Høegh.

Læs også