10.400 kroner for frøet

Avlerne til DLF-Trifolium fik sidste år den hidtil bedste frøafregning i gennemsnit pr. hektar.

Finanskrisen har sat sine spor hos verdens største frøfirma, det danske, andelsejede DLF-Trifolium, i form af et fald med otte procent i omsætningen til 2.061 mio. kroner, og et lidt mindre overskud i 2008/09 på 32,5 mio. kroner mod 38,3 mio. året før. Alligevel var der også positivt at berette for formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i går.

Således fik de 4.600 medlemmer udbetalt den hidtil højeste afregningspris for deres græsfrø til dato.

I gennemsnit af alle sorter lå afregningen i 2008/09 på 10.400 kroner pr. hektar, hvilket samtidig var 900 kroner mere, end hvad kolleger i frøbranchen har kunnet betale deres avlere.

På generalforsamlingen i Nyborg blev det samtidig oplyst, at dækningsbidraget pr. hektar for kløver- og græsfrø i den forgangne sæson lå på godt 8.000 kroner og dermed væsentlig bedre end kornet.

Mindre udlæg
Imidlertid har et dårligt salg som følge af finanskrisen – og en kanonhøst her i 2009 med både store udbytter og god frøkvalitet – bevirket endnu større lagre og dermed et betydeligt pres på frøpriserne.

Derfor kalkulerer DLF-Trifolium med lavere priser, ligesom der forventes en lille frøhøst næste år som følge af mindre udlæg. Også for 2011, som netop nu er under udarbejdelse, kalkuleres med begrænset udlægning af frøarealer.

- 2010 bliver et dårligt år for frøbranchen, måske det vanskeligste afsætningsår nogen sinde. Vi er ramt af, at der ikke bygges ret meget, og der ikke anlægges golfbaner eller andre sportsanlæg. Men også det forhold, at hele verdens mejeribranche og dermed kvægbrug er i knæ, indvirker naturligt også vort græsfrøsalg, påpegede Benny Kirkebække Christensen.

På generalforsamlingen i går i DLF a.m.b.A. skete der en udskiftning i bestyrelsen. Godsejer Flemming Fuglede Jørgensen, Ingstrup ved Løkken, ønskede at trække sig tilbage efter ikke mindre end 18 år som bestyrelsesmedlem.

I hans sted valgtes Søren Wibholm Just, der som 10. generation på Torsmark i Salling, er frøavler samt producent af læggekartofler på ikke mindre end 150 hektar.

Læs også