Højeffektiv svineproduktion i nye rammer

SVIN: Rene Møller i Them ved Silkeborg har siden starten i 2003 fået en yderst effektiv svineproduktion etableret på ejendommen i Sepstrup ved Them, der netop er blevet ombygget og moderniseret med nye bygninger og staldinventar af Winther Staldindretning.

Der er blevet udvidet og moderniseret kraftigt, siden Rene Møller i 2003 tog springet fra ansat driftsleder med et fritidslandbrug ved siden af til selvstændig professionel svineproducent med købet af ejendommen i den lille landsby Sepstrup ved Them nær Silkeborg.

Dengang med 250 søer i opformering, der blev lavet om til 250 søer og slagtesvin. De 85 hektar og senere 11 tilkøbte hektar jord blev bortforpagtet.

I 2007 tog Rene Møller endnu et stort spring fremad med en større ombygning og udvidelse af bedriften, der i januar i år stod færdigt. Byggeprojektet, som staldvirksomheden Winther Staldindretning i Silkeborg har stået for, omfatter en ny drægtighedsstald, en ny farestald samt en renovering af en gammel farestald, der nu er ombygget til poltestald.

Desuden er en gammel slagtesvinestald renoveret til klimastalde. En gammel stald er fjernet og der er i stedet blevet lavet en velfærdsbygning.

Udvidet produktion
Den gennemgribende ombygning og nybygning har betydet, at Rene Møller nu har udvidet til 650 søer til primært 30 kg grise samt lidt 7 kg.

Produktionen er i alt cirka 22.300 smågrise. De 18.800 produceres til 32 kg mens 3.200 opfedes til slagtning. 3.500 svin bliver solgt v/8 kg til en aftager i Ikast, mens 15.600 svin bliver solgt og eksporteret ved 32 kg til Italien.

God drift, dårlig indtjening
Det blev som nævnt virksomheden Winther Staldindretning, der kom til at stå for hele bygeprojektet hos Rene Møller.

- Jeg havde mine ideer til projektet, mens de blandt andet kom med en plan for klimastalde, forklarer Rene Møller, der tilføjer at firmaet har stået for staldbygningerne, mens han selv har stået for vvs-arbejdet.

Men at det blev Winther Staldindretning, var ikke nogen selvfølge. Rene Møller kendte lidt til firmaet, men det var især et tilbud på 2 mio. kroner mindre end det konkurrerende tilbud, der gjorde udslaget. Og Rene Møller er yderst tilfreds med både byggefasen og den efterfølgende ibrugtagning og indkøring af de nye rammer:

- Indkøring og ibrugtagning har kørt efter en snor, forklarer Rene Møller, der heller ikke oplevede problemer omkring hverken miljøgodkendelse eller finansiering.

- Miljøgodkendelsen gik glat igennem, forklarer Rene, og tilføjer, at han på egen foranledning havde møder med naboerne i Sepstrup omkring sin udvidelse, og på den måde undgik negative holdninger og reaktioner fra dem

Der er foruden Rene Møller selv, to fodermestre og en elev ansat på bedriften.

- Driftsmæssigt kører det rigtig godt, men indtjeningsmæssigt er det dårligt, forklarer Rene Møller med henvisning til den kendte situation for de danske svineproducenter, hvor økonomien i driften generelt er dårlig for tiden. Og der bliver da heller ikke tale om yderligere udvidelse fremover:

- Størrelsen er nu som den skal være. Og skulle jeg udvide, ville jeg hellere have flere slagtesvin end søer, forklarer Rene Møller.

Læs også