S.A.B. havde endnu større underskud

ENSTEMMIGT: Det stod noget værre til, end minusset på 31 millioner kroner i første halvår, måtte medlemmerne konstatere, inden de næsten enstemmigt gik ind i Danish Agro.

Der blev tavshed i Vissenbjerghallen, da de 200 fremmødte medlemmer ved den ekstraordinære generalforsamling sidste torsdag fik at vide, at det var tale om et betragteligt større underskud i første halvår, end de først oplyste 31 millioner kroner. Et faktum, som var kommet op til overfladen i forbindelse med opgørelsen af den endelige slutbalance som forberedelse til sammenlægningen med Danish Agro.

Samtidig kunne formanden for den nødlidende fynske andelsgrovvareforening oplyse, at direktør Bent Juul Jørgensen og selskabets økonomidirektør gennem de seneste 11 måneder begge i ugens løb var blevet opsagt med omgående virkning som følge af de markante fejlrapporteringer til bestyrelsen.

- Det har været et forfærdeligt forløb, som vi som bestyrelse og jeg som formand naturligvis tager det fulde ansvar for, påpegede gårdejer Kurt Landtved, da han redegjorde for situationen overfor de mange fremmødte medlemmer.

- Derfor, fortsatte formanden, er det en meget stor lettelse, selv efter denne oplevelse, at det er lykkes at finde en løsning, hvor ingen taber penge.

Ingen debat
Hos medlemmerne var der da heller ingen vaklen overfor den dramatiske situation. Det viste både debatten og resultatet af afstemningen om at overføre samtlige aktiver og aktiviteter i et nyt fælles men midlertidigt, fynsk aktieselskab frem mod en endelig sammensmeltning med Danish Agro.

Kun et par medlemmer tog ordet med kritiske bemærkninger. Og 181 stemte for og kun et medlem stemte nej, da den nye alliance blev en realitet. 

Løsningsmodellen, som var faldet på plads i de sidste hektiske dage op til den ekstraordinære generalforsamling, var blandt andet blevet skabt gennem en større kontant indbetaling fra Danish Agro a.m.b.a. i det nye Danish Agro A/S, Fyn, og et større ansvarligt lån fra Danske Bank.

35-40 mio. i synergi
- Der er ingen tvivl om, at basalt kan S.A.B. blive en god virksomhed igen. Der er tale om en veludbygget forretning med gode anlæg. Vi får en rigtig god butik ud af dette her, fastslog Danish Agro's formand Jørgen H. Mikkelsen efterfølgende, og i den forbindelse også mindede om, at det netop er en af andelsbevægelsens kongstanker at hjælpe hinanden.

Også Danish Agro's administrerende direktør Chr. Junker glædede sig til den styrke, som sammensmeltningen af de to DLA-medlemsforeninger giver.

- Denne fusion giver store synergier, umiddelbart nok nærmere 35-40 millioner kroner, end de 25-30 millioner, vi første omgang har meldt ud. Alt i alt får vi skabt en stærk konstellation, som bliver til stor gavn for landbruget.

- For at kunne agere i markedet, skal grovvarevirksomhederne være konkurrencedygtige og driftssikre. Det kræver påpasselighed, ansvarlighed og konstant fokus på effektivitet. Derudover en pålidelig risikostyring helt afgørende, lød det fra Danish Agro-direktøren, som hentede aftenens eneste applaus.

Afskedigelser
Forinden havde grovvaredirektøren givet sin version af, hvorfor det er gået så galt i S.A.B.

 - Opgaven er overlevelse og konkurrenceevne. Hertil har der i S.A.B. været gode rammer og dygtige medarbejdere. Men risikostyringen har manglet i forhold til de store udsving, som opleves i produktpriserne i disse år. Det, som S.A.B. primært var ved at dø af - hvis man ikke havde fået ilttilførsel, var kornprisens fald. Det, som KOF døde af, var i stedet kornprisernes stigning. I S.A.B.'s tilfælde voksede man for hurtigt og havde et enormt pengeforbrug. Det skabte et stort finansieringsbehov, som så blev fatalt, da finanskrisen kom.

Opgaven er her og nu at tilpasse virksomhederne i den nye konstellation, påpegede Chr. Junker, og nævnte, at en masse dobbeltfunktioner skal fjernes. I den forbindelse vil et endnu ikke opgjort antal medarbejdere blive afskediget.

I forbindelse med etableringen af de nye fælles fynske selskab nedlægges alle Danish Agro's aktiviteter og lægges ind under det nye regionshovedkontor, som etableres i S.A.B.'s nu forhenværende hovedsæde i Skamby. Samtidig omlægges afdelingen i Odense, og produktionen af foder i Rudkøbing stopper inden nytår.

Den folkevalgte ledelse af det nye Danish Agro A/S, Fyn kommer kun til at bestå af fire bestyrelsesmedlemmer. I vedtægterne, som blev vedtaget på sidste torsdags ekstraordinære generalforsamling, er det fastslået, at Danish Agro a.m.b.a. udpeger to medlemmer og får formandsposten. De andre to kommer fra S.A.B. a.m.b.a.

Før generalforsamlingen havde både formanden og næstformand, Kurt Landtved, Nr. Højrup, og Erik Kristensen fra Vantinge, oplyst, at de ikke ønskede at »løbe af plads«, men modsat havde de forståelse for, at man ønskede andre til opgaven.

Da man nåede frem til valghandlingen, blev der indsamlet i alt otte skriftlige forslag. Men fem af de foreslåede meddelte straks, at de ikke ønskede at blive valgt. Det var Thomas Johansen, Hans Flensborg, Svend Poulsen, Carsten Woetmann og Torben Sæderup.

Kaj Ivan Larsen, Haarby, der sammen med Hans Flensborg, var alene om at tage ordet under debatten efter formandens redegørelse, blev derefter valgt med flest antal stemmer, og den hidtidige S.A.B.-formand, Kurt Landtved, blev også valgt som bestyrelsesrepræsentant til Danish Agro A/S, Fyn.  Den hidtidige S.A.B.-næstformand Erik Kristensen opnåede ikke valg.

        

Læs også