Informationsmøde på Fynsværket

På et møde mandag eftermiddag vil Vattenfall orientere om force majeure situationen.

En forsinkelse tidligere på året af færdiggørelsen af den nye halmfyrede kraftvarmeblok (Blok 8) på Fynsværket bevirkede, at Fynsværkets ejer, Vattenfall A/S, i maj med henvisning til halmkontrakternes force majeure klausul reducerede indkøbet af halm med 38 procent på alle halmkontrakter i indeværende sæson.

Nu har Fynsværket på grund af et havari på anlægget måttet konstatere en yderligere udsættelse af halmfyringen - til stor ærgrelse og ikke mindst risiko for likviditetsproblemer for mange halmleverandører.

Brand
Tirsdag den 1. september blev der konstateret en brand i de posefiltre, hvis opgave er at rense røgen for flyveaske. Som følge af en fejl var posefiltrene ikke blevet tømt. De uforbrændte dele af indholdet antændte, og der udviklede sig en glødebrand inde i posefiltrene.

Ifølge Vattenfall var det en særdeles vanskelig opgave at slukke branden. Skaderne ser umiddelbart ud til at være større end oprindeligt antaget, og andre dele end blot posefiltrene er beskadigede. Den nye force majeure situation på Fynsværket medfører derfor en yderligere udsættelse af de aftalte halmleverancer.

Informationsmøde
- Efter at branden blev slukket, blev posefiltrene tømt og inspiceret, fortæller lederen af Vattenfall's brændselsindkøb, Henrik R. Hansen. Vores anlægsleverandør og andre har arbejdet intenst på at få posefiltrene hurtigt reetableret. Leverandøren har udarbejdet en plan, som skal drøftes med Vattenfall på et møde mandag formiddag.

- Derfor inviterer vi nu alle halmleverandører og andre interessenter, eksempelvis halmleverandørernes bankforbindelser, til informationsmøde på Fynsværket mandag den 5. oktober kl. 16.00.

- På mødet vil vi orientere om force majeure situationens opståen og dens ophør. Ligeledes vil vi orientere om Vattenfall's eventuelle reduktion af de for sæsonen kontraherede mængder, og hvordan Vattenfall eventuelt kan aftage disse mængder i næste sæson.

Vanskelig situation
- Hvis der bliver tale om reduktion, vil vi aftage disse mængder i næste sæson på samme vilkår som for de øvrige kontrakter. Det vil sige til den aftalte pris plus indeksregulering, så værdien af halmen stadig er til stede i de kontrakter, vi har.

- Hvis vi skal reducere mængderne i denne sæson, vil vi endvidere give mulighed for, at man for eksempel kan byde ind på Dong's licitation. Leverandørerne skal have alle muligheder for at komme af med halmen.

- Endelig vil vi på mødet give en generel orientering om byggeprojektet og idriftsættelsen af blok 8.

- Vattenfall har forståelse for, at force majeure situationen på Fynsværket har bragt halmleverandørerne i en vanskelig situation, understreger Henrik Hansen. Vi vil på mødet forklare, hvad der er sket, tale om, hvordan at vi kommer videre til en normal situation - samt besvare spørgsmål. Og halmleverandørerne er velkomne til at invitere deres bankforbindelser med til mødet.

Tillid
- Vi er kede af, hvis der ikke er tillid til, at projektet med halmværket nok skal lykkes, siger Henrik Hansen. Vi arbejder seriøst på, at værket kommer i gang snarest, og vi vil gerne tilbage til et samarbejde, hvor vores leverandører har tillid.

- Jeg vil gerne slå fast, at branden er et rent og skært uheld. Der er ikke nogen, der har været inkompetente. Det er dygtige og rutinerede folk, vi har derude. Vi er lige så kede af den ekstra forsinkelse, som halmleverandørerne er. Men at der udbryder en brand, kan man ikke forudse.

- Jeg har været kontaktet af halmleverandører, som er kede af den negative omtale, der har været i medierne. Den har blandt andet gjort det vanskeligt at skaffe likviditet.

- Det er derfor, at vi også indbyder pengeinstitutterne til informationsmødet. Det er ærgerligt, hvis bankerne sidder med en forkert opfattelse af projektet. Sagen er, at vi i mange år fremover vil brænde halm på Fynsværket, og derfor satser vi på et fortsat godt og tillidsfuldt samarbejde med vore halmleverandører.

Læs også