Resultat af primær drift forsvinder i 2009

2009 kan meget vel blive husket som året, hvor »resultat af primær drift« blev væk. Resultaterne bliver langt bedre i 2010 og 2011, men ikke tilfredsstillende ifølge ny prognose.

Det bliver særdeles dårlige resultater, der bliver realiseret i 2009, og det kan meget vel gå hen og blive et år, som kvægbruget vil kigge tilbage på som året, hvor »resultat af primær drift« blev væk – også selv om man justerer for konjunkturen.

Dét viser en ny prognose fra Landscentret. Prognosen forudsiger, at kvægbrugets driftsresultater bliver langt bedre i 2010 og 2011, dog uden at de bliver tilfredsstillende af dén grund.

Årsagen er efterdønningerne på den store mælkepris- og omkostningsstigning i 2007 og 2008 samt naturligvis den globale finanskrise, som har kastet en del mælkeproducenter ud i et benhårdt kapløb om overlevelse.

Stort minus
Driftsresultatet for 2009 bliver ifølge prognosen minus 680.000 kroner for en gennemsnitsbedrift, mens 2010 ender ud med et minus på 73.000 kroner på trods af det forholdsvis lave renteniveau. 

Der forventes en forbedring af resultat af primær drift på cirka 560.000 kroner over to år fra 2009 til 2011. Denne forbedring vil dog ikke ske alene ved forbedringer i prisforholdene, men kræver også forbedringer i management på bedrifterne, påpeger Landscentret.

Rådet fra centret er at reducere omkostninger.

- Derudover er tålmodighed og tid en vigtig faktor. Prisforholdene skal nok blive mere gunstige med tiden, man må dog forvente større svingninger i priserne, hvorfor evnen til hele tiden at vurdere substitutionsmuligheder, er et indsatsområde på den enkelte bedrift såvel som i rådgivningstjenesten, lyder det fra Landscentret.

Spekulative
Indtjeningsproblemet hos de større bedrifter skyldes i en vis grad kapitalstrukturen, hvor meget gældstunge bedrifter ikke har tilstrækkeligt med reserver i tider med dårlig indtjening.

De relativt dårlige driftsresultater, der realiseres de kommende år, skal også ses i lyset af, at driften i et vist omfang bærer omkostningerne for mere spekulativt betonede forretninger, påpeger Landscentret.

Prognosen forventer, at årsgennemsnittet for mælkeprisen i 2010 vil være på niveau med gennemsnittet for 2009, cirka 203 øre pr. kilo. For 2011 forventes en stigning i årsgennemsnittet på 10 procent i forhold til 2010. Prisen på soja ventes at være faldende fra et historisk set højt niveau, mens prisen på korn ventes at være stigende fra et historisk set lavt niveau.

Usikkerhed
Udviklingen på dækningsbidragsniveau er for de større bedrifter meget parallel med udviklingen hos de mindre bedrifter. Dækningsbidraget falder fra indeks 100 i 2008 til indeks 53 i 2009 for at stige til indeks 81 i 2011.

Pronosens forventninger til priserne såvel som produktionsplaner, produktivitet mv. er forbundet med stor usikkerhed.

Læs også