Minister på kødbesøg

OKSEKØD: Himmerlandskød har haft besøg af fødevareminister Eva Kjær Hansen, hvor hun hørte om udgifter til kødkontrollen og fødevaresporbarhed.

- Der er en fornøjelse at tale med medarbejdere der umiddelbart viser glæde over deres arbejdsplads, udbrød fødevareminister Eva Kjær Hansen, da hun havde besøgt Himmerlandskød i Farsø. Her opskæres hvert år 65.000 kreaturer fra de to ejerslagterier DLK i Århus og Ålestrup Kreaturslagteri.

Men selv om den nye opskæringsvirksomhed fungerer godt, og man er godt i gang med at oparbejde sit eget brand omkring Himmerlandskød, var der flere ting virksomheden gerne ville drøfte med ministeren. Det gjaldt blandt andet udgifterne til kødkontrollen, som de danske kreaturslagterier i gennemsnit betaler 68 kroner for pr. kreatur.

- Når der er en forskel på 35 kroner pr. kreatur i udgifterne til kødkontrol i forhold til Tyskland, bliver det altså til penge. Og det er det tyske kød vi skal konkurrere med i køledisken, sagde direktør Søren Andersen, Himmerlands Kød og Lennart Korsgaard, formand for DLK samstemmende.

Et så klart budskab forstod ministeren. Og fortalte om initiativer hun allerede har taget og ønske om et fremtidigt tæt smarbejde.

 

Direktørerne for Himmerlandskød i Farsø Søren Andersen og Ålestrup Kreaturslagteri Lars Andersen samt formanden for DLK i Århus Lennart Korsgaard tog mod fødevareminister Eva Kjær Hansen, da hun besøgte Himmerland. Udgifter til kødkontrollen og sporbarhed var på dagsordenen.

Fødevareminister Eva Kjær Hansen fortalte om den kommende omstrukturering indenfor veterinærkontrollen, hvor kødkontrollen skilles ud i en selvstændig enhed, under besøget hos Himmerlandskød i Farsø.

- Det vil give besparelser, mener ministeren. Og så tilføjede hun:

- Meget af de resterende besparelser skal komme via dialogen mellem virksomheden og kontrollen, sagde ministeren og har siden beklaget, at den dialog ikke foregår godt nok alle steder.

Men både direktør Søren Andersen, fra Himmerlandskød, der er en opskæringsvirksomhed og Lennart Korsgaard, DLK samt Lars Andersen, Ålestrup Kreaturslagteri, der er de to slagterier der står bag Himmerlandskød, erklærede sig villige til positivt at deltage i den fortsatte dialog.

Og det er vigtigt for de tre oksekødsfolk, der har det problem, at det koster 35 kroner mere pr. kreatur i udgifter til kødkontrol i Danmark i forhold til Tyskland.

Arbejdsbeskrivelse
Søren Andersen så gerne en beskrivelse af de forskellige arbejdsopgaver, så det også bliver lettere at sammenligne mellem de forskellige danske slagterier. Også her er der forskelle på udgifterne. Det var ministeren villig til at se på, men mente, at det også beroede på forskellen på de forskellige slagterier og de rent praktiske forhold der.

Ministeren var helt klar i mælet på et punkt, det er virksomhederne, der skal betale for kontrollens udgifter og hun vil ikke være med til et fastpris system efter den såkaldte ECU-model.

Sporbarhed
Før minister rundgangen på virksomheden var Nordjysk Fødevarenetværk og Lyngsøes Foodtag-sporbarhedssystem blevet præsenteret for ministeren. Og ministeren kunne følge systemet gennem virksomheden og så hvordan dyrets CHR-nummer fulgte med hele vejen fra krog til culotte.

- Det er et system, hvorigennem vi kan vise forbrugeren, nøjagtig hvor deres kød kommer fra, fortalte Søren Andersen. Der er ikke mange anlæg af den slags i hele verden, hvor man kan man se nøjagtig hvor ens steg er opdrættet. 95 procent af Himmerlandskøds produkter sælges i Danmark og det er her sporbarheden vil have størst værdi, mener virksomheden.

Det var en glad lokal folketingsmand Per Bisgaard, der fulgte sin minister rundt. Han er stolt af, at der også igennem erhvervsudviklingsordningen under Landdistriktsprogrammet er kommet en sådan virksomhed op at stå i det kvægtætte Himmerland.

Læs også