Krydstjekker MVJ og enkeltbetaling

FødevareErhverv sender i øjeblikket kontrolbreve til ansøgere af enkeltbetaling og MVJ, hvor to forskellige ansøgere i 2005 har søgt støtte til samme areal.

FødevareErhverv foretager tilsyneladende i øjeblikket en kontrol af ansøgninger om enkeltbetaling og MVJ for 2005, skriver Landscentret i en meddelelse.

- Det har ved kontrollen vist sig, at der i flere tilfælde er ansøgt om enkeltbetaling og MVJ for samme areal af to forskellige ansøgere. FødevareErhverv har i de tilfælde sendt kontrolbrev til begge ansøgere, og bedt dem angive, hvem der har haft rådighed over arealet, hedder det.

Da to ansøgere ikke begge kan råde over samme areal, er der en af ansøgerne, der uberettiget har søgt støtte. Ved hjælp af regnskaber for arealerne, forpagtningsaftaler og lignende, er det muligt at finde ud af, hvem der har haft rådigheden over arealet som ejer eller forpagter.

Hvis den ansøger, der har søgt enkeltbetaling til arealet i 2005, ikke rådede over arealet, vil betalingsrettighederne som udgangspunkt blive inddraget, og han vil skulle tilbagebetale støtten. Han risikerer også sanktioner i støtten i øvrigt, fordi der foreligger en arealafvigelse, når en landbruger søger støtte for et areal uden at opfylde kravet om rådighed, oplyser Landscentret.

Den ansøger, der har søgt MVJ-støtte til arealet i 2005, vil også blive mødt af et tilbagebetalingskrav, hvis han ikke har rådet over arealet.

Råderet
Man råder over arealet, hvis man driver dette, og dermed har den økonomiske risiko for arealet, og bestemmelsesretten over det.

Er der eksempelvis tale om et dyrket areal, vil den landbruger, der har udgifterne ved driften af jorden, samt indtægterne ved høsten, være den, der råder over arealet. Kun denne landbruger er berettiget til at søge støtte for arealet.

Landscentret råder landmændene til at snakke sammen, og finde ud af, hvem der har rådet over arealet, inden de svarer på FødevareErhvervs kontrolbreve.

Læs også