Uacceptabel behandling af miljøsager fra to fynske kommuner

Patriotisk Selskab klager til Statsforvaltningen over Svendborg og Kerteminde Kommunes behandling af miljøgodkendelser.

Nok er nok.

Det synes at være budskabet fra Patriotisk Selskab, der på baggrund af flere konkrete sager ser sig nødsaget til at klage over både Svendborg og Kerteminde Kommunes behandling af sager vedrørende miljøgodkendelser.

- Vi vil simpelthen gerne have, at kommunerne begynder at administrere efter loven, siger Søren Bonde, husdyrbrugsudvalgsformand i Patriotisk Selskab.

Klagen er sendt af sted til Statsforvaltningen Syddanmark, og med den håber man en gang for alle, at det klart bliver tilkendegivet, hvilke retningslinjer sager efter Husdyrgodkendelsesloven skal afgøres, herunder hvorvidt kommunernes administrationsgrundlag er i strid med loven. Det omfatter også såvel forvaltningsloven som offentlighedsloven.

- Vi har været i dialog med kommunerne, men det har ikke ændret på deres holdning, siger Søren Bonde om baggrunden for klagen.

Tre henvendelser
For så vidt angår Svendborg Kommune, så henledte Patriotisk Selskab allerede i oktober 2008 opmærksomheden på den uacceptable administration af Husdyrgodkendelsesloven. Efterfølgende har man afholdt to møder med forvaltningen, senest i august 2009, men altså uden det har ændret noget.

Såvel den skriftlige henvendelse, som de to møder været ført i en efter Patriotisk Selskabs vurdering god, åben og saglig dialog mellem kommunens sagsbehandlere og rådgivere fra Patriotisk Selskab.

- Det er politikerne, som de her klager er rettet imod, ikke det administrative system, siger Søren Bonde.

Man klager alene over det faktum, at Svendborg Kommunes kommunalbestyrelse på en række områder tilsidesætter både love, bekendtgørelse og anbefalet praksis i sagsbehandling af husdyrbrugssager.

Eksempelvis indbefatter Svendborg Kommunes administrationsgrundlag et selvbestaltet »nitrat-kort«. Nitratkortet er udarbejdet på baggrund af kriterier defineret af Svendborg Kommune, kriterier, der ikke er i overensstemmelse med Husdyrloven.

Udover at der er tale om en ganske ualmindelig juridisk tolkning af lovteksten, er kommunens nitratkort, efter Patriotisk Selskabs vurdering, et udtryk for at sætte skøn under regel.

Egne regler
Ydermere anvender Svendborg Kommune ifølge Patriotisk Selskab den praksis, at såfremt ansøger ikke frivilligt retter sin ansøgning til efter kommunens egne retningslinjer, trues der med afslag på det ansøgte, til trods for at projektet overholder kravene i Husdyrloven.

- På den måde så ved man slet ikke, hvad det er man kan regne med, når man laver sin ansøgning, siger Søren Bonde.

For Kerteminde Kommunes vedkommende er der tale om en lignende type administrationsgrundlag, og næsten samme problemstillinger, som for Svendborg Kommune.

Læs også