Andelsfoderstoffer danner ny alliance

Danish Agro og SAB meddeler i dag deres medlemmer, at de har dannet en ny sammenslutning med en samlet omsætning på 4,5 milliarder kroner.

I dagligdagen har Danish Agro og S.A.B. a.m.b.a. Landbrugets Andel været konkurrenter på Sjælland, Fyn og i det sydøstlige Jylland, mens de sidder side om side ved bordet i i de forskellige DLA-selskaber, som ejes fælles.

Nu har de to store andelsgrovvarevirksomheder med en samlet omsætning på 4,5 milliarder kroner fundet sammen – med tilbagevirkende kraft fra 1. juli.

I et stort prospekt, der beskriver den nye alliance, lægges der ikke skjul på, at det er økonomiske trængsler hos SAB, som ligger til grund for beslutningerne i de to bestyrelseslokaler.

- På tiden har vi et indestående af kundernes penge på 80 millioner kroner og uafregnet korn for over 100 millioner kroner. Det er helt normalt. Men med et halvårsresultat på minus 31 millioner kroner, som følge af blandt andet store nedskrivninger på vore gødningslagre og kreditstramning som følge af finanskrisen - og udsigten også til underskud i andet halvår, kunne rygter om de økonomiske problemer udløse et run på virksomheden, som kunne tømme den for likviditet og udløse en betalingsstandsning. Derfor tog vi beslutningen - en beslutning, som en fuldstændig enig bestyrelse står bag, og ser som en strukturløsning, som vil komme dansk landbrug til gavn, siger SAB's formand Kurt Landtved til Effektivt Landbrug.

To selskaber fortsat

Hos Danish Agro forventer man at realisere de lagte budgetter for 2009, hvilket vil sige et overskud i størrelsesordenen 80 millioner kroner. 

I det fremtidige fælles setup mellem Danish Agro og SAB forventer man, at der vil ligge et årligt rationaliseringspotentiale i niveauet 30 millioner kroner pr. år.

Rent teknisk sker der ikke en fuld fusion mellem to selskaber, som Danish Agro i de senere år har gennemført først på Sjælland med Roskilde Andel og SAG, og siden med KOF i det sydlige Jylland.

- Forskellige årsager gør, at man kan sige, at vi gennemføre fusionen af to omgange. Først etablerer vi et fællesejet driftsselskab med det formål senere at gennemføre en decideret fusion, siger Danish Agro's formand, Jørgen H. Mikkelsen.

- Det var nødvendigt med en sådan midlertidig løsning blandt andet for at sikre vor andelskapital og kreditorernes penge, tilføjer SAB's formand Kurt Landtved. 

Fynsk selskab

Konstellationen er oprettelsen et selskab udelukkende for de fynske aktiviteter. Selv om navnet er Danish Agro A/S, Fyn, vil det fortsat blive markedsført som SAB og med SAB's hovedkontor og base i Skamby gennem mere end 75 år som regionshovedkontor.

SAB's administrerende direktør siden 2001, Bent Juul Jørgensen, fratræder om få dage, når indlemmelse af SAB i Danish Agro er godt i gang. Som ny regionsdirektør vender Michael Lorentzen tilbage efter et par års fravær fra Danish Agro.  

Danish Agro's nuværende fynske aktiviteter og afdelinger indgår i det nye fynske selskab. Dog slukkes produktionsenheden i Rudkøbing, hvor der primært fremstilles fjerkræfoder.

På Sjælland og Fyn sker det modsatte, idet SAB's afdelinger i henholdsvis Hørve og i Egtved indgår i Danish Agro's organisation. Hørve bliver fremadrettet regionshovedkontor for Nordvestsjælland, mens Egtved bliver detailkontor med Sjølund som regionshovedkontor.  

På næste torsdag, den 24. september, bliver SAB a.m.b.a.’s medlemmer informeret på en ekstraordinær generalforsamling, ligesom medlemmerne i begge virksomheder modtager information pr. brev i dag om den nye konstellation.

Læs også