- Det er jeres egen skyld

Der er ikke meget sympati fra den lollandske halmleverandør Vagn Larsen til de halmleverandører, der i sidste uge sendte nødråb og fortalte, at de risikerer at gå fallit uden en økonomisk håndsrækning.

Halmleverandør og roeavler Vagn Larsen fra Bandholm på Lolland fik i den grad kaffen galt i halsen, da han fredag og lørdag læste Effektivt Landbrug.

Det han læste, kunne han nemlig kun ryste på hovedet af, og han føler, han er nødt til at reagere.

I fredags- og lørdagsaviserne kunne vi således fortælle om en række jyske halmleverandører, der op til halmsæsonen 2007-2008 skrev under på, for nogles vedkommende, fem år lange kontrakter om, hvert år at levere halm til 41 øre pr. kilo. En pris der nu ligger langt under produktionsprisen.

Halmleverandørerne appellerede til Dong Energy om, at de skulle indføre en mindstepris på 52 øre, som de gjorde sidste år, men som de nu har besluttet, at de ikke vil videreføre.

Derudover beklagede nogle af halmleverandørerne sig over foreningen Danske Halmleverandører, som nogle af dem ikke var medlem af, og som har eneret på at forhandle med Dong Energy. De jyske halmleverandører mente ikke, at Danske Halmleverandører havde været gode nok til at give dem informationer, og at de havde presset nok på over for Dong Energy for at hjælpe.

- De her folk har været så usolidariske, så man tror det er løgn. Altså, man har selv skrevet under på de her kontrakter. De er jo selv ude om det, lyder den kontante melding fra Vagn Larsen, der er 65 år, og har leveret halm i 25 år.

Skulle være hævet procentuelt
Det der især hidser ham op er, at han mener, at halmleverandørerne med et bud på 41 øre selv var med til at underbyde markedet, og forære en ellers god vare væk nærmest gratis. At nogle af dem samtidig har valgt ikke at være medlem af halmleverandørforeningen gør bestemt ikke Vagn Larsen mildere stemt.

- De har selv sparet kontingentet til halmleverandørforeningen væk, og så brokker de sig nu. De har underbudt alle os andre. At de så samtidig sidste år fik hævet prisen til 52 øre, var en svinestreg uden sidestykke. Jeg som havde en kontrakt på 60 øre sidste år, fik ikke hævet min, siger Vagn Larsen.

Han mener, at Dong sidste år i stedet for en mindstepris burde have hævet priserne på halm procentuelt, så alle halmleverandører fik noget ud af det.

Sammenligner med roe
Vagn Larsen sammenligner de jyske halmleverandørs situation med sin egen produktion af 250 hektar sukkerroer.

- Sukkerroerne faldt sidste år 40 procent i pris, men jeg havde selv skrevet under på den to-årige kontrakt, så jeg satte enorme summer til, fordi udbyttet blev mindre end vi havde håbet, og vores omkostninger eksploderede. Det var min egen skyld, og det må de halmleverandører også tage med. Der stod højt og tydeligt, da de skrev under, at deres kontrakter varede fem år, siger Vagn Larsen.

Læs også