Store forventninger til nye roer

Maribo Seed har flere nye roesorter i 1. og 2. års forsøg, og Salgschef Henrik Møller har store forventninger.

Årets roekampagne starter, som tidligere rapporteret i Landbrug ØST, allerede den 17. september, og optimismen for den kommende høst lever i bedste velgående hos Maribo Seed og Nordic Sugar, der forrige onsdag indbød til  to marktræf på Christianssæde ved Maribo.

- Meget kan selvfølgelig stadig nå at gå galt, men vi glæder os over nogle meget fornuftige prøveoptagninger. Kampagnen starter tidligt, så vi ikke kommer til at køre helt ind til marts, fortalte salgschef Henrik Møller de omkring 40 landmænd, der var mødt frem til første gennemgang, inden turen gik gennem forsøgsmarkerne.

Og glæden strækker sig længere end til den kommende roesæson, slog han hurtigt fast. Maribo Seed har nemlig adskillige spændende nye roesorter i 1. og 2. års forsøg på arealerne ved Christianssæde.

Fokus på nematoder
En af de helt centrale satsninger hos Maribo Seed og også hos andre frøfirmaer, er at udvikle nye nematodesorter.

- Markedet er underforsynet med den type sorter. Foreløbig har vi faktisk kun ganske få, men den mest anvendte har vist vigende udbytter på jord, hvor der ikke er nematoder, i forhold til de almindelige sorter. Men frøfirmaerne bruger mange kræfter på at finde nye afløsere, forklarede Henrik Møller.

En mulig arvtager har endnu ikke fået navn, men kendes under nummeret MA 4002, og den skal markedsføres inden for et par år. Henrik Møller forklarede, at den formentlig udbyttemæssigt matcher konkurrenterne både på jord med og uden nematoder.

De helt store forventninger rettes dog mod DS 4167, der netop er blevet døbt Hereford.

- Den forventer vi os meget af, og vi regner med at have den klar til den sene bestilling som testsort med nogle hundrede units, fortalte Henrik Møller.

Maribo Seed har typisk otte-ti sorter i 1. års forsøg, og efterlyser hjælp fra offentligheden til at navngive nyhederne. Præmien, hvis ens forslag bliver brugt, er en kasse rødvin, lovede Henrik Møller.

Til kommende sæson anbefalede Henrik Møller sorten Molly, som sidste år udemærkede sig som den højst ydende sort, samt sorten Topper på arealer hvor der ikke er rizomania. Den er især kendtegnet ved en meget høj sukkerprocent.

Mere samarbejde
Også chefkonsulent Niels Viggo Brodersen fra Nordic Sugar var mødt frem til marktræffet på Christianssæde. Han ser frem til den kommende roekampagne.

- Det er den tidligste opstart på kampagnen, jeg har registreret, og der er udsigt til en rimelig god høst, hvis tingene ellers fortsætter med at udvikle sig positivt, forudså han.

Han opfordrede desuden roedyrkerne til større samarbejde, så såkapaciteten kan øges på de rigtige tidspunkter.

- Der er store forskelle i udbytterne ved prøveoptagningen, og det er i høj grad et spørgsmål om etablering. I bør etablere aftaler om at hjælpe hinanden, så vi kan få sået optimalt.

Læs også