Få ved, hvad der skal gøres med ulovligt foder

Plantedirektoratet finder det nødvendigt, at præcisere landbrugs- og fodervirksomheders oplysningspligt, hvis man finder eller har mistanke om ulovligt foder.

Man er nu blevet lidt bekymret i Plantedirektoratet.

Efter man henover foråret har gennemført en auditering af en lang række fodervirksomheder og landbrug, har man nemlig fundet ud af, at der er store huller i den viden, der skal fortælle én, hvad man skal gøre i det tilfælde, man finder eller er i tvivl om at antage, at et foder muligvis ikke opfylder betingelserne for fodersikkerhed.

For få ved nemlig, at man har pligt til at kontakte Plantedirektoratet, hvis man finder eller har mistanke om ulovligt foder.

- Vi har fundet ud af, at når vi har været ude at besøge virksomheder og bedrifter, så er man faktisk ikke rigtig klar over, hvad man skal gøre i tilfælde af, man skal ud at trække noget foder tilbage. Det synes vi, er lidt foruroligende. Det burde være en integreret del af enhver virksomheds kvalitetsstyringssystem og risikoanalyse, siger Lars Arne Jensen, specialkonsulent i Plantedirektoratet.

En balance
Plantedirektoratet oplyser, at oplysningspligten er en balance. Virksomheden må derfor i hvert enkelt tilfælde overveje hvilke konsekvenser, der kan være forbundet med brugen af det pågældende foder, og om konsekvenserne er så alvorlige, at Plantedirektoratet skal inddrages.

Oplysningspligten indebærer ikke, at Plantedirektoratet skal orienteres om enhver afvigelse, men som virksomhedsleder har man en forpligtelse til at underrette Plantedirektoratet, hvis man opdager eller antager, at et foder, man har købt, solgt, blandet eller på anden vis anvendt ikke opfylder kravene til fodersikkerhed, og er farligt for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet.

Oplysningspligten gælder også, selv om partiet er tilintetgjort, eller selv om virksomheden har tænkt sig at tilintetgøre det. På Plantedirektoratets hjemmeside kan man læse mere om, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af, man finder et parti ulovligt foder.

Læs også