Halmen tilhører fortsat jorden

På Aakær og Julianelyst godser snittes halmen og tilfører værdifuld struktur til jorden, som godsejer Johan Koed-Jørgensen betegner som pletvis tyggegummi-ler.

Godsejer Johan Koed-Jørgensen, Aakær og Julianelyst Godser i Østjylland har ikke et øjeblik overvejet at bjerge og sælge hvedehalmen fra hvedemarkerne på den svære lerjord ved Aakær Gods.

- Halmen er kommet op i pris, men det har endnu ikke fristet os. Vi snitter halmen og nedmulder den øjeblikkeligt efter mejetærskeren. Det har vi gjort altid, og det er der flere grunde til. Dels har det en gunstig effekt på jordstrukturen overalt på godset, forklarer Johan Koed-Jørgensen.

- Der er kommet masser af regnorme i jorden og vi kan i dag se langt flere måger efter ploven og efter harveredskaberne end tidligere. Desuden er jeg overbevist om, at halmnedmuldningen er med til at hæve jordtemperaturen.

Indfører gradvis pløjefri dyrkning 
Både jordens frugtbarhed i relation til afgrøden her og nu, såvel som den formuepleje, der ligger i at opretholde værdien i en sund og dyrkningsegnet jord, ligger Johan Koed Jørgensen stærkt på sinde.

- Når prisen på korn er så lav som nu er vores eneste mulighed at avle endnu flere tons korn, hvis vi fortsat skal kunne tjene penge. Her må vi tage alle relevante midler i brug for at sikre vores indtjening, når vi i Danmark er forhindret i at give afgrøden den gødning, der er tilstrækkelig for et optimalt udbytte. Som det er nu, får afgrøderne desværre ikke optimal næring, hvilket gør det svært for os at konkurrere med udlandet, fastslår godsejeren.

I disse år ændres dyrkningsmetoden gradvis fra pløjning til pløjefri dyrkning på nogle af Aakær og Julianelysts arealer.

- Vi har gode resultater med en dybdeharvning og efterfølgende præcisionssåning. Her kan det gå helt galt, hvis vi får regn efter en harvning og ikke har fået sået. Derfor prøver vi fra i år at have præcisionssåmaskinen direkte på harven, når vi sår, forklarer Johan Koed Jørgensen om den kommende rapssåning.

Sneglene forhåbentlig under kontrol
Vinterrapsen på Aakær og Julianelyst er for længst høstet og markerne er alle harvede.

- Af hensyn til snegle, sørger vi for at holde jorden sort, når der ikke er en afgrøde på den. Det er vigtigt for os at være meget agtpågivende overfor snegle, som kan blive et stort problem, hvis vi ikke gør, hvad vi kan for at holde dem væk, nævner Johan Koed Jørgensen om dyrkningsstrategien.

Nedmuldningen af de tre til fire ton hvedehalm pr. hektar fra de forløbne dages hvedehøst foretages således også straks.

Aakær og Julianelyst Godser høster med to særdeles veludstyrede 30 fods John Deere S690i mejetærskere, der blev anskaffet i 2008.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også