Opvarmning til halv pris og CO2-neutralt

PILLEFYR: Tøystrup Gods ved Ringe skulle have nyt fyr. Man valgte et højteknologisk fyr til træpiller. Det betød en varmeregning på det halve og et nul i CO2-regnskabet.

Der er i dag en halv snes ansatte på Tøystrup Gods mellem Ryslinge og Ringe, men det er ikke i landbruget, som siden halvtredserne overvejende har været planteavl. Jorden er nemlig forpagtet af en nabo, og de smukke og gedigne avlsbygninger tjener efter en omfattende – og præmieret – ombygning som et konferencecenter af international klasse. Godset er i sin nuværende skikkelse fra 1891, og hovedbygningen rangerer blandt de smukkeste på Fyn.

Godset ejes af Niels Ulrich Nyboe, der er landbrugsuddannet og tillige HD. Han er fjerde generation på Tøystrup.

Da Rikke og Niels Ulrich Nyboe overtog godset i 2003, begyndte man en total renovering og nyindretning af driftsbygningerne, og magasiner og stalde er i dag et moderne og velbesøgt kursus- og konferencecenter.

Dårlig isolering
- Vi skulle i forbindelse med ombygningen også se på hele varmesystemet, fortæller Niels Ulrich Nyboe. Hovedbygningen og inspektørboligen har altid været kostbare at fyre op. Da de blev bygget, kendte man ikke så meget til isolering. Der er godt nok hulmur, men kun meget lidt plads til efterisolering.

- Af hovedbygningens cirka 1000 kvadratmeter er der behov for opvarmning af omkring 800 kvadratmeter. Da der nu også skulle varme og varmt vand til konferencefløjen i de tidligere driftsbygninger, stod vi derfor med 3.500 kvadratmeter bygninger, der skulle have varme og varmt brugsvand.

- Vi måtte prøve at regne os frem til de fremtidige varmeudgifter, siger Niels Ulrich Nyboe. Vi gjorde simpelthen det, at vi tog udgangspunkt i et parcelhus på 150 kvadratmeter. Hvad vil det koste at varme det op med CO2-neutrale træpiller? Vi regnede os frem til en realistisk pris på omkring 10-12.000 kroner og satte det så i forhold til de 3.500 kvadratmeter, som vi skulle kunne varme op under alle forhold.

50 procent at spare
- Beregningerne viste, at vi kunne reducere udgifterne til opvarmning med 50 procent og i tilgift få en miljøvenlig løsning. Så vi besluttede os til at investere i et moderne pillefyr.

- I juni 2006 tog vi så et Passat C 11 fyr i brug, fortæller Niels Ulrich Nyboe. Det har fungeret upåklageligt uden driftsstop i tre år. Vi har konstant teknisk overvågning af driften.

- Sætter vi udgangstemperaturen på vandet til 70 grader celsius, og det faldet til for eksempel til 65 grader, så får jeg en sms med besked om forholdet. Er vi bortrejst, så går beskeden til en anden medarbejder på stedet.

Høj brændværdi
Niels Ulrich Nyboe oplyser, at man på Tøystrup på årsbasis forbruger omkring 100-120 tons træpiller. Der er en indvendig 12 tons silo, hvor leverandøren snildt kan indblæse pillerne. Vinterforbruget ligger på 10-12 tons i løbet af tre uger, og om sommeren slår de til i seks-otte uger.

Der er to leverandører inde i billedet, FAF og Højlund Mølle. Tøystrup går efter en ensartet pille med høj brændværdi med lavt aske-indhold. Man holder øje med kvaliteten, som er bedst, når den er dansk produceret - og passer på med piller fra de baltiske lande, som er mere uensartede.

- Vi er rigtig glade for løsningen, lyder det fra Niels Ulrich Nyboe. Nu har vi en driftsikker og CO2-neutral varmekilde.

- Det er også fint med en skrotordning på 4000 kroner for gamle kulkedler. Det rækker naturligvis ikke langt i vores tilfælde, men bør da overvejes der, hvor varmebehovet skal dække en familiebolig.

Læs også