Fik medhold i Miljøklagenævnet

RESULTATER: Landmændene får sjældent medhold, når de indklager en sag til miljøklagenævnet, siges det. Men det kan lade sig gøre, viser sag fra Sønderjylland.

Når bankernes bødler lusker rundt, Grøn Vækst banker på døren, og dyreenhederne ikke er, hvad de har været, så er dagligdagen for hverken landmand eller miljørådgiver nem.

- Derfor må vi fokusere på de positive ting og kæmpe videre - kun derved opnår vi resultater. Og i denne sag lykkedes det, fortæller en glad Janni Nyvang Nielsen, miljørådgiver i Sønderjysk Landboforening, efter at hun i går modtog en afgørelse fra Miljøklagenævnet.

Kort fortalt drejer det sig om en sag, hvor en landmand i vinteren 2008-09 købte et halmfyr. Landmanden indsendte en ansøgning om byggetilladelse til halmfyret til Vejen Kommune. Det burde være en formsag. Men kommunens afgørelse på ansøgningen var, at »… etablering af halmfyr er godkendelsespligtig«. Han kunne derfor først få en byggetilladelse til halmfyret, når der var indsendt og afgjort en ny miljøgodkendelse for hele ejendommen.

Fik ret
- Den afgørelse var hverken vi eller landmanden enige i, fortsætter Janni Nyvang Nielsen.

- Vi valgte derfor at indklage afgørelsen til Miljøklagenævnet sammen med alle vores argumenter. Nu har vi i dag modtaget afgørelsen fra Miljøklagenævnet, og vi er rigtig glade for, at vi har fået medhold i sagen.

Afgørelsen betyder, at der ikke skal udarbejdes og indsendes en miljøgodkendelse, når der skal opstilles et nyt halmfyr med en effekt på under 1 MWh.

Sønderjysk Landboforening roser Miljøklagenævnet for den hurtige sagsbehandlingstid.

- Der er kun gået 4 måneder, fra vi klagede, til afgørelsen kom. Den sagsbehandlingstid er til at leve med, siger Janni Nyvang Nielsen.

- Sejren her er resultatet af den kamp, vi dagligt kæmper for vores landmænd. Vi vinder ikke altid, men uden kamp ville vi heller ikke få de succeshistorier, som denne sag må siges at være, lyder det fra den tilfredse miljørådgiver.

Læs også