Chr. Ulrich med i nationalparkgruppe

NY STYRMAND: Tidligere landboforeningsformand afløser den nuværende i styregruppen, der undersøger mulighederne for en eventuel sydfynsk nationalpark.

De fynske landmænd har udskiftet deres repræsentant i styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav. Formanden for Centrovice, Niels Rasmussen, stillede allerede for et stykke tid siden sit mandat til rådighed blandt andet her i avisens spalter, og han er nu trådt ud af styregruppen.

Han afløses af De Fynske Landboforeningers forhenværende formand, Christian N.B. Ulrich, Skjoldemose ved Stenstrup..

Begrundelsen hænger sammen med, at Niels Rasmussens bedrift Skovbjerggaard syd for Kværndrup ligger uden for det såkaldte undersøgelsesområde – altså uden for den foreløbige grænse for nationalparken.

- Og bestyrelsen og jeg mener, at det vil øge vores troværdighed, at vi nu får en lokal landmand - altså én, som bor i undersøgelsesområdet - ind i styregruppen, siger Niels Rasmussen.

Christian Ulrich, der nu har overladt driften af godset Skjoldemose til næste generation, sidder i Svendborg Byråd for De Konservative.

Bestyrelsen for Centrovice har i sammenhæng med udskiftningen i styregruppen besluttet at etablere en baggrundsgruppe for Christian Ulrich. Fire landmænd fra kerneområderne i nationalpark-undersøgelsen, Langeland, Ærø, Tåsinge og Sydfyn, vil indgå i gruppen, som i løbende dialog med styregruppemedlemmet vil varetage landbrugets interesser i det store nationalparkprojekt.

Læs også