Knap halvdelen af DC's bestyrelse eksporterer svin

EKSPORT: Der er ni svineproducenter i Danish Crowns bestyrelse. Fire af dem eksporterer svin, og en enkelt leverer også til det private slagteri Jutland Meat i Struer.

Der sidder ti landmænd i Danish Crowns bestyrelse, og de ni af dem er svineproducenter. Heraf er der fire, der har eksporteret svin i større eller mindre omfang. Desuden har en af dem leveret svin til det private slagteri Jutland Meat i Struer. Det fremgår af Det Centrale Husdyrbrugsregister.

Ifølge registeret er det bestyrelsesmedlemmerne Erik Bredholt, Skødstrup, Erik Larsen, Dalmose, Asger Krogsgaard, Ringkøbing og Karl Kr. Andersen, Simested ved Nibe, der i større eller mindre omfang har sendt svin til Kolding Eksport Center. Desuden har Asger Krogsgaard ifølge husdyrbrugsregistret leveret svin til det private slagteri i Struer, Jutland Meat.

Nødtvunget
Karl Kristian Andersen, Simested ved Nibe, har eksporteret smågrise 6 gange inden for det seneste år, og 14 gange siden 2006. Han siger:

- Hvad skal jeg gøre, jeg kan jo ikke stable grisene i mine stalde? Min bror har nu ventet i to år på en miljøtilladelse hos Aalborg Kommune, så han kan udvide fra 7.000 til 10.000 slagtesvin årligt. Ligeså så snart han har tilladelsen i hus, så kører vi Danish Crown igen.

Lille del af produktionen
Erik Bredholt har leveret siden 2004 og har haft otte leverancer af smågrise til Tyskland. To af leverancerne er sket indenfor det seneste år.

- Svaret til det er helt enkelt. Når vi en gang imellem har nogle overskudsgrise, typisk 2-300 styk, så aftaler vi med SPF-selskabet, at de aftager grisene.Hver gang vi sælger disse grise til SPF-selskabet, så gør vi det klart, at vi foretrækker en dansk køber, men det har selskabet altså ikke kunnet finde hver gang, siger Erik Bredholt til Effektivt Landbrug.

Han pointerer desuden, at der er tale om meget små leverancer set i forhold til bedriftens årlige produktion på i alt 14.500 slagtesvin.

Kun overskudsgrise
Også Erik Larsen, Dalmose, som har eksporteret fem gange siden begyndelsen af 2007, oplyser, at eksporten udelukkende har været overskudsgrise, han har leveret til SPF.

- Engang lå produktiviteten på 23 grise, men i dag ligger den på 30 grise, og vi skal jo af med de grise, vi ikke har produktionstilladelse til, siger Erik Larsen.

- Jeg har ikke bedt om at få grisene eksporteret, og jeg går da ud fra, at SPF gør alt hvad de kan for, at grisene kan blive omsat i Danmark, siger han.

Formand sender svin til Jutland Meat

Asger Krogsgaard, der blandt andet er formand for Danske Slagterier og nu også nyvalgt formand for virksomhedsbestyrelsen i det nydannede Landbrug & Fødevarer, har eksporteret svin siden 2004. Han har dog ikke eksporteret det seneste år, men har derimod leveret svin til det private slagteri Jutland Meat i Struer.

Asger Krogsgaard siger:

- Jeg har faste aftagere af mine smågrise, men en gang imellem kan vi ikke få det til at gå op, og så får vi en rest, som så ryger til puljen. Det er den samme problematik med slagtesvinene. Det er nu engang den måde, vi håndterer det på. Jeg kan jo ikke slå dem ihjel eller lukke dem ud på marken. En del af det kan også være, at Danish Crown har manglet kapacitet i Skærbæk, og så er der måske flyttet nogle søer over grænsen.

 

Læs også