Roedyrkere kan blive en del af Sugar

MEDEJERSKAB: Det forventes, at danske og svenske sukkerroedyrkere til efteråret kan få tilbud om at investere og derved blive medejere af op til 49 procent af Nordic Sugar.

Nordzucker overtagelse af Danisco Sugar den 2. marts 2009 er indtil videre gået efter planen, og Danisco Sugar har ændret navn til Nordic Sugar, oplyser Danske Sukkerroedyrkeres formand Jørn Dalby i foreningens nyeste medlemsblad.

Danske Sukkerroedyrkere ser frem til samarbejdet med de nye ejere, hvilket man allerede er godt i gang med.

Den 13. marts afholdtes et møde med deltagelse af blandt andre Nordzuckers administrerende direktør og repræsentanter for de svenske roedyrkere.

Medinvestering
- Formålet med mødet var, fortæller Jørn Dalby, at få igangsat en proces for udarbejdelse af et tilbud til roedyrkerne i form af en medinvesteringsmodel, som vi og Nordzucker kan blive enige om. Dette kan sikre, at vi gennem vores ejerandel kan få yderligere indflydelse på den fremtidige sukkerproduktion i Danmark. Det vil være op til hver enkelt dyrker at afgøre, om vedkommende ønsker at medinvestere.

Jørn Dalby forventer, at tilbudet om medinvestering kan præsenteres i starten af november i år.

- Nordzucker understregede på mødet, at de gerne ser, at vi, sammen med de svenske sukkerroedyrkere, bliver medejere med op til 49 procent af Nordic Sugar. Der er således nok at tage fat på hen over foråret og sommeren, fortæller Jørn Dalby.

Læs også