Smågrise får svineinfluenza

SYGDOM: Tidligere fokuserede man mest på svineinfluenza i forbindelse med slagtesvin, men i den senere tid har man i besætninger observeret host og nys hos pattegrise i farestalden. Dansk Svineproduktion har undersøgt sagen nærmere.

Svineinfluenza har de sidste tre årtier været til stede i Danmark, hvor det i svinepopulationen har forårsaget luftvejsproblemer. Fokus på svineinfluenza har tidligere været koncentreret omkring slagtesvin, men dyrlæger og landmænd har i den senere tid registreret problemer ved pattegrise i farestalden.

To dyrlægestuderende valgte på den baggrund derfor at undersøge om influenza reelt var et problem i danske farestalde. En undersøgelse, som Dansk Svineproduktion netop har offentliggjort i en rapport.

Gylte rammes oftest
Tidligere undersøgelser har påvist, at op mod 84 procent af danske sobesætninger har seropositive søer, hvilket bevidner om, at en stor del af de danske svinebesætninger er eller har været inficeret med influenzavirus. Et bevis på, at den seneste undersøgelse har relevans for langt de fleste svineproducenter.

Den seneste undersøgelse viste dog, at svineinfluenza ved pattegrisene giver et meget blandet symptombillede. Det eneste symptom, der fandtes oftere ved influenzapositive pattegrise end hos de negative, var host og nys. Søer fra 1. og 2. læg havde oftere en titerstigning end søer fra 3. – 8. læg, og pattegrise efter 1. og 2. lægs søer udskilte oftere influenzavirus. Dette indikerer, at yngre søer bliver smittet med influenza i farestalden.

Studiet viser, at det er vigtigt at sørge for at gyltene er modstandsdygtige over for influenza, inden de indsættes i farestalden. En måde at opnå dette er ved vaccinering.

Der fandtes i øvrigt ingen forskel i daglig tilvækst ved pattegrise med og uden influenza.

Læs også