Haulund-projektet står færdigt

ÅBEN STALD: Udvidelsen fra 345 til 565 søer med fuld slagtesvineproduktion, som i alt løber op i nærheden af 20 millioner kroner, vises frem på fredag hos Helge og Erik Jensen.

Selv om der måske lige nu er 100 kroner mere at hente pr. gris ved at køre slagtesvinene til Tyskland, har gårdejer Erik Jensen, Haulund i Tårup, aldrig været i tvivl om, at hans og broderen Helge Jensens 10 års strategiplan skulle føres helt ud i livet.

Med den seneste nye slagtesvinestald, som vises frem ved et åben stald arrangement på fredag den 17. april, så kan han færdigproducere de 14.500 grise, som Helges nu 565 søer føder på årsbasis.

- Og, tilføjer den østfynske svineproducent, strategiplanen lægger op til, at vi en dag kan udvide til næsten det dobbelte, men i så fald vil det kræve separation af gyllen.

På under to år
Hele udvidelsen fra den eksisterende produktion på 345 søer hos Helge Jensen på Bakkegård et par kilometer fra Haulund i luftlinie er baseret på en miljøgodkendelse, som det københavnske firma Nature Consult gik i gang med i 2007.

Efter at have præsenteret det færdige projekt for de kommunale myndigheder kom miljøgodkendelsen i hus på Erik Jensens 50 års fødselsdag den 12. marts sidste år, og trods en anke fra Danmarks Naturfredningsforening over udvidelsen af soproduktionen hos Helge Jensen, så står det fuldt færdige projekt nu klar på under to år siden første drøftelse med miljørådgivningsfirmaet, som i sin tid blev startet af fem agronomer.

20 millioner kroner
Investeringen hos Haulund-brødrene løber samlet op i tæt ved 20 millioner kroner.

Foruden den fuldsspaltede slagtesvinestald med 1938 stipladser, så tæller det også to nye Dancorn amerikanersiloer på Haulund.

Hos Helge Jensen er der bygget en ny drægtighedsstald, ligesom den eksisterende sostald er blevet renoveret for at give plads til de flere søer.

På brødrenes gård Langeskovgård, hvor grisene går fra 7 til 30 kg, er der nyopført en smågrisestald til alt ind/alt ud produktion med 4.000 stipladser, opvarmning med gyllekøling og øvrigt udstyr som i den nye slagtesvinestald på Haulund.

Endelig er der på deres fjerde gård indrettet en ny karantænestald til sopolte.

Gyllekøling
Den nye slagtesvinestald, som vises frem på fredag fra kl. 10-15, er fuldspaltet i alle sektionerne med hver plads til 230 grise. Den er opført som en tro kopi af den tidligere stald fra 1997, som også dengang havde Kjell Nielsen A/S fra Hedensted som totalentreprenør. Firmaet har selv udvalgt leverandørerne, mens Erik Jensen som altid bruger den lokale smed, Gislev & Frørup Smedie, elektriker Axel Pedersen, Øksendrup, og entreprenør Hans H. Pedersen, Gislev.

I stalden er der gyllekøling under miljøspalterne, ligesom der både er monteret højtrykskøling og almindelig douche-køling for at sænke temperaturen i de enkelte staldafsnit.

Ligeledes er der overbrusning, som loven i dag kræver.

Staldinventaret fra Sdr. Vissing er i plast og rustfrit stål, og foderautomaterne er de gammelkendt Maximat, som Ingolf Echberg i sin tid opfandt.

Et tons foder i timen
- De holder foderforbruget meget lavt, lyder Erik Jensens erfaring fra sine øvrige stalde. Samtidig er anlægget nu forsynet med en 60 millimeter foderkæde, som gør fodringen ekstra hurtig. Kasserne opfyldes hvert femte kvarter, så foderet altid er friskt.

Helge og Erik Jensen fremstiller alt deres foder selv. Derfor er der opstillet to yderligere Dancorn siloer, så de i alt fire siloer kan rumme 40.000 tønder korn fra deres i alt 520 hektar tilhørende arealer. Siloerne har et 100 tons transportanlæg, de har fuldt tørreri og et omrørersystem, som kan vende de 920 tons korn i den enkelte silo på kun et døgn.

Det fuldautomatiske foderanlæg, som blev taget i brug i 2005, er også blevet tilpasset den udvidede produktion, således der nu kan produceres 1 tons foder i timen.

Endelig hører der i det fuldendte staldprojekt hos Haulund-brødrene også gylletoppe til deres i alt seks gylletanke.

Opvarmet læsserampe
De første grise rykker ind i den nye stald, straks når desinfektionen efter fredagens mange gæster er tilendebragt.

Når de er slagteklare, føres de til den tid fra den nye stald via en opvarmet sliske ud til den ventende grisebil fra Brdr. Matthiesen oppe fra Tårup by.

- Grisene hentes som oftest midt på natten, og hvad er værre end en isglat rampe for både grise og os og vognmanden, siger Erik Jensen, der henter varmen til udleveringsrammen via gyllekølingen.   

Læs også