Nyt forsøg på at skabe nationalpark i Det Sydfynske Øhav

NATUR: Nationalpark Thy blev indviet sidste år. Fire andre områder er udpeget og nu er de fem sydfynske kommuner gået sammen om at undersøge befolkningens stemning for en nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Den fynske landboformand Niels Rasmussen synes godt om ideén.

Thy fik, som den første landsdel, i august sidste år sin nationalpark og Mols Bjerge, Kongernes Nordsjælland, Skjern Å og Vadehavet ventes indviet i år og næste år. Nu vil de sydfynske kommuner så også være med og en nationalparkundersøgelse er gået i luften med informationsavis, ny hjemmeside og rullende informationscenter.

En længere borgerinddragelsesproces, som strækker sig helt frem til udgangen af 2010 er sat i værk, og så skal den endelige beslutning ellers tages kommunerne i mellem inden udgangen af 2010. Ved nytårstid skal ansøgningen nemlig indsendes til miljøministeren - hvis det er den side, den endelige beslutning falder til.

Landbrugsformand positiv
I det udsendte materiale til beboerne indenfor undersøgelsesområdet for Nationalpark Det Sydfynske Øhav udtaler landbrugsformand og gårdejer Niels Rasmussen sig i positive vendinger overfor en nationalpark i det sydfynske.

- Om 10 år er al den industrielle husdyrproduktion i øhavskommunerne formentlig samlet på højest 20 kæmpestore bedrifter. Og dem skal der nok blive plads til - i eller uden for nationalparken, lyder det fra formanden.

Han kalder resten af de aktive landmænd for »livsstilslandmænd« og mener, at de kan få direkte fordel af nationalparken.

- De kan så levere dyr til at afgræsse naturområder, som ikke længere skal dyrkes, men som heller ikke skal springe i tjørn. Det bliver en stor opgave, spår Niels Rasmussen.

Naturfredningsformand tøvende
Lokalformanden i Danmarks Naturfredningsforening er derimod lidt tøvende i sine udtalelser omkring en park.

- Størstedelen af dem, der har udtalt sig om nationalparken, fokuserer på, hvordan en nationalpark kan gavne turismen og bosætningen i landdisttrikter og alle de økonomiske aspekter. De kan blive fine sidegevinster. Men hvis vi skal støtte, skal der langt mere fokus på naturen, udtaler formand Nina Larsen.

Hun har en vision om, at man skal arbejde hen imod, at alle landmænd i Nationalpark Det Sydfynske Øhav er økologiske om 20 til 30 år.

En skæv streg
Undersøgelsen af, om der er lokal opbakning til en nationalpark i det sydfynske, forestås af tre medarbejdere i det tværkommunale interessentskab Naturturisme. De har netop udsendt et kort, der angiver undersøgelsesområdet for Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

- Det er kun en rå streg, der er trukket rundt om Det Sydfynske Øhav, og altså intet præcist og afgjort endnu, siger kommunikationskonsulent Jette Purup om den noget takkede grænse på kortet.

- Vi skal først igennem en lang proces med borgerundersøgelser helt frem til slutningen af 2010, da alle skal have mulighed for at ytre sig, påpeger hun.

Læs også