Stigende omsætning i landboforening

GENERALFORSAMLING: Øget medarbejderstab, nye datterselskaber og fastholdelse af en medlemsskare på over 1.000 har betydet, at landboforeningen i Aabenraa kom godt gennem 2008, hvor omsætningen steg markant. Nyvalgt formand kommer på den baggrund godt fra start.

Det er et flot regnskab, der præsenteres, når LandboSyd afholder generalforsamling på onsdag den 4. marts på Gråsten landbrugsskole. Regnskabsresultatet for 2008 viser således et overskud før skat på 2,2 mio. kr. og 1,3 mio. kr. efter skat.

Direktør Gunnar Fink oplyser, at omsætningen i landboforeningen, der har hovedsæde i Aabenraa, er øget med 10,4 mio. kr. til 67,5 mio. kr. Det svarer til en omsætningsstigning på 18,3 %.

 2008 har samtidig været et år med betydelig vækst på medarbejdersiden i LandboSyd. Medarbejderstaben er vokset med 10 personer, så arbejdsstyrken i dag tæller 112 ansatte.

- Vi har haft travlt gennem hele 2008. Og det er positivt, at den store vækst – som har dannet grundlag for ansættelse af de mange nye medarbejdere - også har resulteret i et godt og solidt resultat på bundlinien, siger direktør Gunnar Fink.

 

Nye selskaber
Væksten i nye medarbejdere har primært været indenfor områderne natur og miljø, finans- og formueforvaltning, ejendomsformidling, svinerådgivning og udlandsrådgivning.

- Samtidig har vi i 2008 etableret to datterselskaber, forklarer Gunnar Fink.

Det drejer sig om ejendomsmæglervirksomheden LandboGruppen Syd, som er et 100 procent ejet datterselskab, der indgår i den landsdækkende ejendomsmæglerkæde LandboGruppen A/S, sammen med syv andre landbocentre og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

- Senest har vi oprettet det finansielle handelsselskab Agrocura, som tilbyder at forestå landmændenes risikostyring, hvor henholdsvis LandboSyd og LandboNord ejer hver 50 procent, nævner direktøren.

 

Fastholder medlemsskaren
Antallet af aktive landmandsmedlemmer hos LandboSyd er aktuelt 1.002 personer. Og det er – på trods af strukturudviklingen i landbruget - uændret i forhold til året før.

- Samtidig er det værd at bemærke, at de enkelte bedrifter fortsat vokser. Ejendomsstørrelsen hos medlemmerne er i gennemsnit 106 ha, forklarer Gunnar Fink.

Mælkeproducenterne i LandboSyd har gennemsnitligt 158 årskøer. Smågriseproducenterne har 505 årssøer, og slagtesvineproducenterne tilknyttet foreningen producerer i gennemsnit 5.073 slagtesvin på årsbasis.

- Den store husdyrproduktion giver os nogle spændende udfordringer og mange forskelligartede opgaver hos vore medlemmer og kunder, som efterhånden kommer fra det meste af landet, fortæller Gunnar Fink.

Ny formand
På generalforsamling aflagde formand Henrik J. Enderlein i øvrigt beretning for sidste gang, idet han efter seks år på formandsposten ikke genopstillede.

Det betød, at man på generalforsamlingen på Gråsten Landbrugsskole skulle vælge ny formand. Ved redaktionens slutning dagen før generalforsamlingen tegnede det til at LandboSyds næstformand, Mogens Dall, Bovrup ved Aabenraa, blev ny formand.

Hvordan det gik kan læses næste uge her i Landbrug Syd, hvor vi bringer mere fra generalforsamlingen  - herunder om den afgående såvel som den nye formand.

Læs også