Pinkode erstatter papir

FÆLLESSKEMA 2009: Fra 2. februar er det muligt at udfylde og indsende ansøgning om enkeltbetaling, miljø- og økologitilskud, indberette økologi med mere.

Der kommer mindre papir med posten i forbindelse med næste ansøgningsrunde om enkeltbetaling. Til gengæld kommer der en konvolut med en pinkode.

Fra 2. februar kan ansøgere begynde at udfylde og indsende støtteskemaer via nettet. 

FødevareErhverv sender som noget nyt ikke automatisk papirskema og -vejledning ud til alle ansøgere. Der bliver i stedet sendt to breve. Det første brev kommer i postkassen i morgen fredag den 30. januar og vil indeholde PIN-koder, som skal bruges til at underskrive den elektroniske ansøgning i EHA.

Det andet brev sendes fra 31. januar og et par uger frem og indeholder en påmindelse om, at der nu kan søges, samt et faktaark der kort fortæller, hvordan man gør i 2009. I dette brev kan der også være markkort og en oversigt over miljø- og økologitilsagn.

Slut med papirskema?
Fællesskema 2009 kan stadig indsendes på papir, men man skal dog ikke vente på, at skemaet automatisk kommer i postkassen. Enten må man selv printe skemaet fra EHA eller ringe til FødevareErhverv og få tilsendt et fortrykt skema og eventuelt papirmarkkort, hvis det ønskes.

Skema, vejledning og mere information findes på hjemmesiden: www.ferv.fvm.dk/faellesskema.

Nye ansøgere kan finde et registreringsskema, som skal udfyldes og indsendes så hurtigt som muligt til FødevareErhverv. Herefter modtager man PIN-koder, ansøgningsnummer og adgangskode. Skemaet findes på forsiden af EHA under »er du ny ansøger?« eller på denne hjemmeside: www.ferv.fvm.dk/faellesskema.

Forsvundne PIN-koder
Alle, som sidste år indsendte Fællesskemaet, vil automatisk modtage PIN-koder. Har man ikke modtaget PIN-koder senest den 9. februar, kan PIN-koder bestilles ved at logge ind på EHA (med ansøgningsnummer og adgangskode) og vælge »bestil PIN-koder«.

Kontroller, at det er den rigtige adresse, der står i EHA. Der er også mulighed for at ringe på telefon 33 95 80 00 (tryk 1 for ansøgningsmateriale). PIN-koder kan bestilles frem til og med 15. april 2009.

Fællesskemaet skal være modtaget i FødevareErhverv senest 21. april 2009. EHA er åbent fra 2. februar 2009 til 21. april 2009 kl. 23.59.59. Hvis ansøgning indsendes på papir, skal skemaet sendes med posten senest den 20. april.

Det er kun muligt at ændre ansøgning om nye tilsagn i nedadgående retning efter den 21. april 2009.

Fordele ved elektronisk ansøgning
Markerne kan med fordel indtegnes i Internet Markkort, og man kan genbruge markerne fra år til år. På Internet Markkort er det muligt at sammenligne med de opdaterede markblokke. Der kan ske opdateringer af markblokke, selvom man har modtaget papirkort.

Hvis ansøgeren er uenig i en markblok, er det meget vigtigt, at der anmodes om at få markblokken ændret. Dette skal ske senest ved ændringsfristen den 2. juni 2009, hvis ændringen skal gælde for 2009. Ofte vil dette formindske sagsbehandlingstiden.

I EHA er der en række kontroller som sikrer, at en række mangler i Fællesskema 2009 undgås. Det er desuden muligt at printe en kvittering fra EHA, der er gyldig som bevis på indsendelse, forudsat at ansøgningen ikke senere trækkes tilbage.

På www.fvm.dk/imk er der mulighed for at læse mere om Internet Markkort og se video-eksempler på indtegninger.

Læs også