Positivt tiltag i Aabenraa Kommune

MILJØGODKENDELSER: Aabenraa Kommune har på et nyligt afholdt møde i Teknik og Miljøudvalget vedtaget, at landmandens miljøkonsulent kan udføre en større del af kommunens miljøgodkendelser.

Arbejdet vil typisk omfatte den miljøtekniske beskrivelse mens myndighedsopgaven såsom vilkårsstillelse og beskrivelse af den naturmæssige del fortsat vil ligge hos kommunen.

Ved at indføre dette, stilles der bl.a. skærpede krav til overholdelse af de tidsmæssige aftaler som indgås mellem Aabenraa Kommune og landmandens miljøkonsulent. Hermed sikres at den enkelte miljøgodkendelse, som er under udarbejdelse, holdes »i gang« og dermed undgås unødvendig »liggetid«.

Aabenraa Kommune åbner således op for, at landmanden mod egen betaling, kan sikre sig en miljøgodkendelse inden for en kortere tidsperiode end hidtil.

Uholdbar situation
Som det er kendt, er landbruget havnet i en uholdbar situation ved at kommunerne ikke har meddelt miljøgodkendelser. Dette har været diskuteret i både TV, radio og aviser.

- I LHN er vi besiddelse af det know how og kendskabet til ejendommen, som bl.a. vil medføre, at vi er i stand til at udarbejde en større del af ansøgningen om miljøgodkendelsen og dermed kan vi med stor ekspertise udarbejde den miljøtekniske beskrivelse, lyder det fra formand Jørgen Popp Petersen.

Allerede i løbet af sommeren 2008 har LHN forelagt dette for kommunen og det glæder os nu at vi kan bidrage med vores know how til nedbringelse af ventetiden.

- I LHN tror vi på at en af vejene frem er at udnytte alle kræfter optimalt, til dette høre også, at der påhviler regeringen et stort ansvar for at få tilrettet og justeret lovgivningen samt at få afgørelser ud fra Naturklagenævnet, slutter Jørgen Popp Petersen.

Læs også