- Der burde være en miljø-deadline

SAGSBEHANDLING: Miljøgodkendelsesordningen er stadig et af de større problemer i landbruget. Alene Centrovice har 136 igangværende sager for kvægbrugere.

Der er ikke et landbrugsmøde, uden miljøgodkendelsesordningen får en betragtelig plads på dagsordenen. Det var også tilfældet, da Lars Iversen aflagde formandsberetning på Fynsk Kvægs årsmøde i Vissenbjerg i tirsdags.

- Fra den blev lanceret som en stor lettelse, hvor man havde helt faste procedurer og rammer, og hvor en kontorassistent på kort tid skulle kunne gennemgå en sag og give tilladelsen – har den udviklet sig til at være et tagselvbord for politikere og embedsmænd, som kun kan færdes i deres bagland, hvis de har strammet ekstra op i forhold til lovgivningen.

- Vi er havnet lige nøjagtigt der, hvor vi frygtede, sagde kvægformanden og nævnte, at Fyn nu har 10 kommuner og 10 forskellige administrationsgrundlag.

Der er en masse sager, som ligger og fylder ude i kommunerne, og alene hos Centrovice oplyste han, at der lige nu ligger 136 sager for kvægbrug.

- Det er en fuldstændig uacceptabel måde at behandle sit erhvervsliv på. Det gør det umuligt for den enkelte landmand at sikre en sund og dynamisk udvikling af bedriften, sagde han og fandt det samtidig ærgerligt, at både miljøet og dyrevelfærden går glip af de forbedringer, som ny teknologi og nye staldsystemer fører med sig.

Deadline
Det, der virkelig ville hjælpe den enkelte landmand, der står for at udvikle sin bedrift og sikre den til fremtiden, ville efter Lars Iversens mening være en maksimal sagsbehandlingstid, der kan give kvægbrugerne og øvrige landmænd vished og mulighed for at planlægge.

- Indfør en deadline som den, vi landmand har, når vi skal indlevere skatteregnskab, momsregnskab, gødningsregnskab osv., lød hans opfordring.

Læs mere om kvægårsmødet i Landbrug Fyn nr. 52

Læs også