EU-aftale om grøn energi på plads

FORHANDLINGER SLUT: EU's ledere blev i går enige om detaljerne i en klima- og energipakke, der skal bekæmpe den globale opvarmning.

EU's 27 stats- og regeringschefer vedtog i går på et topmøde i Bruxelles foranstaltninger til at imødegå den globale opvarmning. Aftalen skal blandt andet sikre, at EU's samlede CO2-udslip bliver reduceret med 20 procent inden år 2020. Samtidig skal den vedvarende energi udgøre 20 procent af EU's energiforbrug.

Lige til det sidste blev ni østeuropæiske medlemslande med Polen og Ungarn i spidsen anset som de største stopklodser for at få fordelt byrderne i klimapakken.

Det franske formandskab og EU-Kommissionens formand Barroso kalder aftalen »historisk« og »det mest ambitiøse forslag overalt i verden«.

Men kritikere peger ifølge BBC på, at de indrømmelser, som nogle nationer har fået for at indgå aftalen, vil mindske de langsigtede virkninger af pakken.

Biobrændstof
Ifølge Effektivt Landbrugs oplysninger indebærer aftalen om vedvarende energi, at biobrændstoffer skal udgøre størstedelen af den hjælp, som EU skal bruge for at nå sin målsætning om, at 10 procent af brændstoffet til vejtransport skal komme fra vedvarende energikilder i 2020.

Dog er der forlydender om, at 10 procent-målet for en stor dels vedkommende også vil opfyldes af elektriske biler.

Effektivt Landbrug vil skrive om detaljerne i aftalen i næste uge.

EU's ledere blev desuden enige om en økonomisk opsvingspakke til en værdi af 1500 milliarder kroner for at lette den økonomiske afmatning.

Læs også