Tilliden er tyndslidt

At tilliden mellem landmænd og myndigheder til tider er tyndslidt, var en af formand Povl Fritzners pointer under Østlige Øers årsmøde. Det gør det svært at samarbejde, mener formanden.

Tilliden mellem landmænd og myndigheder har lidt flere knæk i det sidste år, fortalte formand Povl Fritzner sidste mandags på Østlige Øers Landboforeningers årsmøde.

Han leverede et par eksempler. Da Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private organisation, som kan rejse fredningssager, mener han, at det er et klart inhabilitetsproblem, når fredningsdommeren har været medlem af Naturfredningsforeningen, ifølge Povl Frtizner, i cirka 40 år.

Et andet sted, hvor tilliden ifølge formanden er blevet brudt, er i den aktuelle sag om oppløjning af brakarealer.

- Lad mig allerførst præcisere, at brak er landbrugsjord, der blev taget ud af produktion, for at mindske overproduktion, sagde Povl Fritzen, der også mindede om, at arealerne skal slås hvert andet år, og holdes på en måde så de umiddelbart kan inddrages i produktionen igen.

- At både Danmark og EU's landbrugspolitik i den mellemliggende periode har bevæget sig væk fra det oprindelige formål, bør vel ikke lægges bønderne til last, fortsatte han.

Han havde gerne set, at politikerne i sagen om brakken havde forsvaret landbruget mere.

Grådige investorer
Politikerne, af hvem der var en tre stykker blandt tilhørerne, fik også et skud for boven for deres optræden under finanskrisen. Povl Fritzner beskyldte dem for at reagere irrationelt på mediernes historier og »usikre spådomme«.

- Hele gevinsten fra højkonjunkturen er gået til grådige investorer i den finansielle sektor, og ikke til de produktive kræfter. Det får mig til at sige, at selvom kommunismen har tabt, og tak for det, er det ikke sikkert, at kapitalismen har sejret, sagde formand Povl Fritzner og opfordrede til ansvarlighed og handlekraft på bedrifterne, nemlig produktivitet, effektive arbejdsgange, at egenkapitalen ikke nødvendigvis skal fyres af på jord eller i udvidelse af den animalske produktion, og at landbruget skal højere op i værdikæden.

Østlige Øers Landboforening skiftede under årsmødet navn til Dansk Landbrug Østlige Øer, og John Nielsen blev valgt til ny næstformand efter Lisa Johansen, der valgte ikke at genopstille.

Læs også