Årets juletræ bliver dyrere end i fjor  

NORDMANNSGRAN: Allerede indgåede aftaler mellem danske producenter og eksportører viser prisstigninger på nordmannsgran på op til 20 procent

»Julen varer længe, koster mange penge« hedder det i Peter Fabers 160 år gamle tekst til julesangen »Højt fra træets grønne top«.

Men selv om der er fire måneder til næste jul, kan det allerede nu konstateres, at årets juletræ kommer til at koste forbrugerne mere end i fjor. Det viser allerede indgåede aftaler mellem danske producenter af nordmannsgran og branchens eksportører.

Aftalerne indikerer prisstigninger på op til 20 procent for bedste kvalitet af nordmannsgran på mellem 1,75 og to meters højde. Omsat i kroner og øre betyder det, at et træ stiger fra 100 til cirka 120 kroner i producentleddet.

- Det er også, hvad vi har konstateret, siger direktør Kaj Østergaard, Dansk Juletræsdyrkerforening og understreger, at foreningen ikke udarbejder vejledende priser, men i stedet udarbejder en prisstatistik.

- Men med aftalte prisstigninger i år på op til 20 procent, kan vi konstatere, at prisen er oppe på samme niveau som i 1990´erne. Men i den sammenhæng er det altså værd at lægge mærke til, at omkostningerne ved at producere nordmannsgran i løbet af den sidste halve snes år er steget med cirka 25 procent. Så selv om prisen i år stiger, er der ikke tale om, at træerne vokser ind i himlen, hvis jeg må udtrykke det på den måde, siger Kaj Østergaard og tilføjer, at det i al handel med nordmannsgran er udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen.

Stigende efterspørgsel
Kaj Østergaard skønner, at den europæiske efterspørgsel efter nordmannsgran i år vil stige mellem to og tre procent. Med et normalt behov for cirka 35 millioner nordmannsgran er der alt andet lige tale om et merforbrug på omkring en million træer. Den danske produktion af nordmannsgran i år er med pil nedad.

- De foreløbige tal viser, at den danske produktion af nordmannsgran i år vil falde med et sted mellem en halv og trekvart millioner træer, og formentlig resultere i en produktion lige på den anden side af ni millioner, siger Kaj Østergaard og understreger nødvendigheden af en rigtig sortering, når træerne skal sælges.

- Overordnet anbefaler vi producenterne at bruge det officielle europæiske sorteringsreglement med A og B-kvaliteter. Men når det er sagt, ved vi, at grænsen mellem A og B-træer er under pres. Vi har registreret flere eksempler på, at kravene til et A-træ skærpes, og at kvalitetsfordelingen mellem A og B-træer i selv gode kulturer ligger på et lavere niveau end tidligere, siger Kaj Østergaard og tilføjer, at prisforskellen mellem A og B-træer er stor.

- Men heldigvis mærker vi en klar tendens til stor forsigtighed blandt producenterne med at medtage de helt dårlige kvaliteter. Og det sker med baggrund i sidste års dårlige oplevelse, hvor der efter jul blev registreret mellem 100.000 og 150.000 træer af så ringe kvalitet, at de ikke blev solgt, siger Kaj Østergaard og understreger, at det er til fordel for hele branchen, hvis eksport af rene skrottræer undgås.

Uafklaret frøsituation
Det er et spirende frø, der efter en halv snes år ender som færdigt juletræ. Men hidtidige leverancer af frø til nordmannsgran fra Ambrolauri-området i Georgien hænger i en tynd tråd. Og det er ikke kun krig, politisk uro i Georgien og mangel på kogler og dermed frø, der er årsagen.

En licitation i Georgien i fjor udløste en mild form for kaos og betød, at en ny licitation skulle holdes i foråret i år.  Den blev imidlertid udsat til august i år.

- Men nu er den licitation også aflyst, fordi der ingen - eller så godt som ingen - kogler er i licensområderne i Ambrolauri-områderne. Det betyder, at en indsamling er enten urentabel eller forbundet med meget store omkostninger, siger Kaj Østergaard og tilføjer, at en kreds af indsamlingsfirmaer i Georgien i stedet er begyndt at undersøge, om der i andre bevoksningsområder med nordmannsgran i Georgien findes tilstrækkeligt med kogler.

- Selv om seriøse danske frøimportører har været forudseende og lagt frø på lager, kan det på lang sigt give problemer for danske producenter af nordmannsgran, som risikerer at mangle træer, siger Kaj Østergaard, der dog trøster sig med, at en dansk produktion af frø til nordmannsgran kan løse en del af problemet.

- For at komme en ustabil frøforsyning delvis til livs, plantede Dansk Juletræsdyrkerforening for 15 år siden forædlede nordmannsgran på 35 hektar. Og vi kan faktisk allerede nu - om end endnu i det små - begynde at høste frø fra egne træer, lyder det optimistisk fra Kaj Østergaard.

 

 

Læs også