Billigere bekæmpelse af ukrudt i gmo-majs

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Ukrudtsbekæmpelse i konventionel majs koster 400-600 kroner, men kun henholdsvis 25, 100 og 250 kroner pr. hektar i gmo-majs, viser tre danske forsøg fra sidste år.

Med hensyn til ukrudtsbekæmpelse er det såvel økonomisk som effektmæssigt interessant for danske landmænd at dyrke genmodificeret majs, gmo-majs, der er Roundup-tolerant, oplyser BiotekCenter Danmark i sit elektroniske nyhedsbrev.

Sidste forår i april blev de første forsøgsmarker herhjemme sået til med gmo-majs ved henholdsvis Brønderslev, Skejby og Horsens. Formålet var at få afklaret, om genteknologien kan bidrage til en yderligere udvikling af landbruget, både når det gælder en bedre og mere miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse og en bedre økonomi for landmændene.

I den ene ende af forsøgsmarkerne blev der sprøjtet med det dobbelte af den anbefalede dosering af Roundup - gradvist aftagende henover marken og afsluttende med en femtedel af den anbefalede dosering i den modsatte ende.

Bagefter viste overgangen mellem levende og dødt ukrudt, hvilken dosis af Roundup med aktivstoffet glyphosat, der skulle til. De enkelte forsøg viste store udsving med hensyn til, hvor stor en mængde Roundup der skulle til for at bekæmpe ukrudtet.

I Brønderslev skulle der 0,44 liter til pr. hektar, mens der krævedes fem liter pr. hektar til at få bugt med ukrudtet i forsøget ved Horsens. Mængden af Roundup, der skulle til, hænger sammen med de forskellige ukrudtsarter på de tre lokaliteter, samt hvor stort ukrudtet var ved behandlingen.

Omkostningen til ukrudtsmiddel til at bekæmpe ukrudt på konventionelle marker ligger almindeligvis imellem 400 og 600 kroner pr. hektar. Men med en literpris for Roundup på 50 kroner løber ukrudtsbekæmpelsen ved de tre forsøg kun op i henholdsvis 25, 100 og 250 kroner pr. hektar.

- Roundup virker jo fint, helt som lovet. Det er billigere, og uanset om det skulle stige til det dobbelte, er det stadig billigere end alternativet, siger planteavlskonsulent hos LandboNord, Jens Elbæk Andersen, der udførte forsøget ved Brønderslev, til nyhedsbrevet fra BiotekCenter Danmark.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug onsdag 21. maj.

Læs også