Leverandørforening: Halm nok i Danmark

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Formand uenig i, at der ikke er halm nok i Danmark til at opfylde de danske mål for biomassens andel af vedvarende energi.

- Vi bruger allerede halm i stor stil i vores kraftværker og producerer en stor del af vores el på basis af halm. Jeg mener, at vi bruger omkring én million ton halm årligt. Der er meget, vi kan gøre endnu – men hvis vi skal meget længere ad det spor, vil det kræve import af biomasse.

Sådan siger Anders Eldrup, administrerende direktør i Dong Energy, ifølge Børsen.

Men enten taler Anders Eldrup bevidst imod bedre vidende, eller også er han ikke orienteret godt nok om situationen på det danske halmmarked, lyder reaktionen fra formanden for Dansk Halmleverandørforening samt Bioenergisektionen i Dansk Landbrug, Hans Stougaard.

- Der er rigelig med halm i Danmark til at opfylde de danske mål om en øget andel af biomasse til vedvarende energi. Ved en normalhøst har vi 1-1,5 millioner ekstra ton lettilgængelig halm, som kraftværkerne kan bruge. Det er beregnet efter, at landmændene har fodret, dækket kuler og brugt halmen på anden vis. Og var man indstillet på det, kunne der bliver endnu mere halm ved brug af mere halmrige kornsorter, siger Hans Stougaard.

Derudover eksporteres der allerede i dag dagligt flere lastvognstræk halm ud af landet, fortrinsvis til Tyskland og Holland, understreger han.

- Derfor giver det ingen mening, hvis lastbiler med halm på vej ud af landet møder halmtransporter på vej ind i landet. De risikerer jo at støde sammen, lyder det sarkastisk fra bioenergisektion-formanden.

Og at tro, at halmen i udlandet koster mindre for Dong Energy end den halm, selskabet kan købe her i landet, giver heller ingen mening, mener Hans Stougaard.

- Når det kan gå at bjærge halmen og køre den til Tyskland og Holland, så må det være fordi halmprisen i disse lande er for høj til, at det kan betale sig at transportere halmen den modsatte vej. Det vil altid være mindst lige så godt at købe halmen her som i udlandet, fastslår formanden.

Han henviser endvidere til, at andelen af biomasse, der ikke udnyttes i Danmark i dag, er 34,5 procent for halms vedkommende.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug onsdag 30. april.

Læs også