Velplaceret madpakke

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Fordelene ved majsdyrkning på kamme bringes nu med i et nyt system, hvor placering af gylle gøres nyttig og praktisk ved dyrkning på flad mark. Maskinstationsmand i Himmerland har holdt generalprøve på det nye system.

Madpakken skal hverken ligge i solen eller udenfor rækkevidde, når sulten melder sig.

Præcis sådan har unge majsplanter det også. Inden for rækkevidde, ikke for tørt og ikke for varmt, og mens der endnu er masser af vitaminer i behold.

Henrik Pedersen, Henriks Markservice i Aars, holdt i sidste uge generalprøve med sit nye udstyr til nedfældning og præcis placering af gyllen i rækken, hvor der skal sås majs.

Henrik Pedersen har med sin maskinstation specialiseret sig i gyllehåndtering og majsdyrkning. Således har han allerede flere års praktiske erfaringer med kamdyrkning af majs.

- Med kamdyrkning blev vi stillet højere udbyttefremgange i udsigt end det blev muligt at realisere. Desuden rejser kamdyrkning nogle vanskeligheder for de økologer, der anvender gasbrænding til ukrudtsbekæmpelse, forklarer den erfarne majsmand.

Strategien med den nye metode er nu at placere typisk 40 ton gylle cirka fem dage før såning i præcist placerede »madpakkepølser« i en dybde, hvor der altid er 10 centimeter jord ovenpå.

- Det er vigtigt at man ved såningen nogle dage senere kan være helt sikker på, at majskernerne ikke kommer i kontakt med gyllen, hvorved de kan svides, fortæller Henrik Pedersen om metoden.

På de arealer, hvor Henrik Pedersen i år vil placere gyllen forud for majssåningen, vil han disponere med startgødning sammen med majssåningen hos de konventionelle dyrkere i hans kundekreds.

- Ifølge forsøgene skulle det være muligt at undlade startgødning, hvis afstanden mellem majskernen og gyllepølsen i jorden er fire centimeter. Det er de vilkår økologerne må søge at opfylde, fordi de jo ikke kan bruge startgødning.

Henrik Pedersen oplyser, at mange af hans kunder i år har bestilt ham til at udføre gyllenedfældningen på typisk halvdelen eller tre fjerdedele af deres majsareal.

- Der er en fin løsning, også for mig. Det fordeler gylleudbringningen over en lang periode frem til - i praksis - fem dage før majssåningen afsluttes.

Den himmerlandske maskinstationsmand oplyser i øvrigt, at der vil blive udført officielle forsøg med metoden i den kommende vækstsæson.

Den nu toptrimmede og køreklare gyllenedfælder til gylleplacering er bygget op omkring en helt ny Samson PG 20 med hjultræk, der er påmonteret en Focus CS gyllenedfælder.

Henrik Pedersen, der selv har en uddannelse som klejnsmed bag sig, har modificeret den otterækkede gyllenedfælder til placering af gyllepølsen.

Nedfælderen er monteret med kraftige Horsch TerraGrip tænder, der kan holde dybden under alle forhold. Sammen med gylleplaceringen opnår man samtidigt, at jorden løsnes i rodzonen. Spidsen af skæret arbejder i 15 til 20 centimeters dybde og sikrer derved en nyttig løsning af jorden.

Systemet kan principielt arbejde i både pløjede og pløjefri systemer. I pløjefri systemer har Focus nedfælderen et særligt fortrin, idet der alligevel skal foretages en løsning af jorden i rodzonen, når der dyrkes majs.

Efterfølgende sikrer roterende tallerkener for at dække gyllen til, så der altid er omkring 10 centimeter jord at placere majsfrøene i.

Det særlige vingeskær sikrer, at gyllepølsen placeres i en 20 centimeter bred streng præcis der, hvor der skal sås en række majs.

Den 20 centimeter brede streng sikrer, at der er plads til en smule unøjagtighed, når majssåningen skal foregå nogle dage senere.

Samtidig med nedfældningen laver redskabet et markørspor, som majssåningen efterfølgende foregår efter.

- Sådan foregår det nu, men det er da perspektivet, at vi med tiden vil bruge GPS til at sikre præcis såning hen over gyllestrengen, forklarer Henrik Pedersen.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug tirsdag 8. april.

Læs også