Dioxin-forurening efter gårdbrande

(EFFEKTIVT LANDBRUG) ADVARSEL: Ved gårdbrande eller afbrænding af affald kan dioxin forurene både jord og afgrøder.

En gårdbrand eller blot afbrænding af affald kan få konsekvenser for udegående dyr. Det vurderer Plantedirektoratet efter at have fået kendskab til to tilfælde, hvor røg dels fra en gårdbrand dels fra afbrænding af plastaffald forurenede både jord og afgrøder med dioxin. Det ene tilfælde var en gentagende ulovlig afbrænding af PVC-plast på en ejendom på Mors, hvor der gik kreaturer. Fødevarestyrelsen påviste ved en stikprøvekontrol dioxiner over indgrebsværdien i kropsfedtet fra en kvie på ejendommen.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug fredag.

Læs også