Er der overblik over tidsforbruget?

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Svineproducent Bernard Mortensen efterlyser elektronisk tidsregistrering.

Svineproducent Bernhard Mortensen ved Grindsted tilbyder at skyde penge i et it-projekt til udvikling af tidsregistrering i landbruget. - Behovet er stort, mener han.

Hvor lang tid tog det at reparere foderanlægget? Hvor meget tid sparer robotvaskeren os for? Hvor længe tager det at sygdomsbehandle grisene?

Det er sådan nogle spørgsmål, som Bernhard Mortensen søger svar på. Vel at mærke elektroniske svar, som kan sammenkøres med andre data og fungere i andre af landbrugets edb-programmer.

Og han er parat til at skyde penge i et projekt, der kan udvikle et elektronisk tidsregistreringssystem. Den ide bakkes op af it-chef i rådgivningsselskabet Jysk IT, Peter Tomsen.

- Mange af de store besætninger med over 1.000 søer har behov for it-udstyr, der kan registrere tid og overføre data til edb-programmer. Og projektet ligger bare og venter på at komme i gang, for det fungerer jo allerede i andre erhverv, så det er blot et spørgsmål om at tilpasse systemerne herfra til landbruget, mener Peter Tomsen.

Læs tema om svinestalde og inventar i EFFEKTIVT LANDBRUG weekend.

Læs også