Milepæl for fynske halmfolk

(LANDBRUG FYN) Det første spadestik er taget til et halmanlæg på Fynsværket. En kæmpe sejr for miljøet, fynske halmfolk og den sunde fornuft, pointerer Hans Stougaard, formand for Fynshalm.

Fynshalm har trukket det helt lange strå.

Fynske landmænd og halmleverandører har nemlig udsigt til at skulle levere halm til landets største halmværk, når Fynsværket tager et nyt blokanlæg i brug midt i 2009. Første spadestik til byggeriet foretog Odenses borgmester, Jan Boye, i fredags.

Der er tale om et selvstændigt halmfyret blokanlæg til en anlægspris på ca. 700 mio. kroner. Dermed sættes der et foreløbigt punktum for fynske halmleverandørers lange, seje træk og utallige politiske kampe for at få Fynsværket til at påbegynde opbygningen af et stort halmanlæg.

Og spørger man formanden for Fynshalm, proprietær Hans Stougaard, Flemløse, er de 700 millioner anlægskroner givet mere end godt ud.

- Med igangsættelsen af det her projekt er det rent faktisk lykkedes at få implementeret den biomassehandlingsplan, Folketinget vedtog tilbage i 1993. Det er en stor glæde for alle os, der har kæmpet for det her, fortæller en stolt Hans Stougaard, der via et stort engagement i Fynshalm mere end nogen anden landmand har været fynske halmfolks ankermand i kampen for at få bygget et halmfyret anlæg på Fynsværket.

I en tid, hvor global opvarmning, drivhuseffekt og CO2 udledning vækker stadig større bekymring, kommer Fynsværkets halmanlæg som en kærkommen håndsrækning til miljøet. Det forventes, at mindst 170.000 tons årlig halmafbrænding vil erstatte cirka 87.000 tons kul. Det vil betyde en reduktion i CO2-udledningen med omkring 200.000 tons årligt.

Dermed kommer anlægget til at levere et væsentligt bidrag til, at den biomassehandlingsplan, der blev vedtaget i 1993, og som siden blev justeret i 2004, kan blive opfyldt.

- Med 170.000 tons årlig halmafbrænding på Fynsværket vil vi nemlig nå de 950.000 tons halmafbrænding på landsplan, som har været målsætningen, fortæller Hans Stougaard.

- For mig at se er det her et meget vigtigt skridt på vejen. Og selv om det første spadestik tages med mange års forsinkelser, vil det få stor betydning for den fremtidige udvikling af biomasseanlæg. Nu har vi en model at bygge videre på til stor gavn for miljøet.

For få år siden overtog det svenske energiselskab, Vattenfall, Fynsværket, og selskabet har fået til opgave at stå for opførelsen af halmanlægget. Og Hans Stougaard understreger, at han er meget tilfreds med den måde, Vattenfall er gået ind i samarbejdet med de fynske halmfolk omkring etableringen.

- Vi har haft en meget positiv dialog. Derfor har vi også store forventninger til fortsættelsen. Vi håber, at vi kan få lavet en aftale med elselskabet om, at al halm skal købes i licitation.

For den fynske landmand vil en licitation betyde, at han hjemme ved sit skrivebord laver et regnestykke over, hvad hans halm skal koste.

Hans Stougaard forudser, at prisen på halmen bliver meget individuel og afhængig af den enkelte landmands udgiftsposter ved halmproduktion.

- Der vil være vidt forskellige driftsomkostninger til maskiner, opbevaring og transport. Derfor vil der også være forskel på de tilbud, landmændene afleverer i de lukkede kuverter.

Men formanden for Fynshalm fastslår, at det afgørende er, at der ikke sker nogen koordinering af landmændenes tilbud.

- På den måde kommer vi ikke i strid med Konkurrencestyrelsen, og vi undgår karteldannelsen.

Det er ikke kun miljøet og fynske landmænd, der kan glæde sig over, at Fyn nu får et stort halmanlæg.

- Det vil generelt skabe stor aktivitet på Fyn, der vil sprede sig som ringe i vandet, lyder de optimistiske toner fra Hans Stougaard.

- Alle de erhverv, der har aktier i halmproduktionen, vil vinde på det her projekt. Det gælder alle lige fra vognmænd, maskinstationer, maskinhandlere, olie-, dæk- og reservedelsforhandlere.

I Odense Kommune forventer man samtidig, at opførelsen af det nye halmanlæg vil være med til at sikre byens borgere fortsat fornuftige el-priser. Og endelig vil opførelsen af halmanlægget og den senere drift skabe nye arbejdspladser på Fyn.

- Det er på alle måder en sejr for den sunde fornuft, slutter Hans Stougaard.

TEKST: JACOB LUND-LARSEN

FOTO: JENS MATTHIASEN

Læs også