Kurt Nissen stopper

(LANDBRUG FYN) Agrogården skal vælge ny formand på generalforsamlingen den 6. marts.

Efter at have været med i organisationsarbejdet i Landboforeningerne i 30 år har formanden for Agrogården - Landboforeningen for Fyn og Øerne, gårdejer Kurt Nissen, Frankfri, valgt ikke at genopstille, når Agrogården afholder generalforsamling, tirsdag den 6. marts.

- Jeg har været formand for Agrogården i 10 år, og min beslutning om at stoppe er helt udramatisk og har været undervejs i nogen tid, understreger Kurt Nissen. Der er sket en stor udvikling og mange forandringer både i landbruget og på det organisatoriske område i årenes løb. Jeg mener, at jeg efter 30 år i organisationsarbejdet kan holde med god samvittighed, og jeg glæder mig over, at en enig bestyrelse vil foreslå Agrogårdens nuværende næstformand, Lars Hansen, Dømmestrup, som ny formand.

Kurt Nissen, der er 54 år, startede sin organisatoriske karriere i 1977 i Bondestandens Landboforenings planteavlsudvalg. I 1987 blev han formand for det fælles planteavlsudvalg for de tre foreninger, som stod bag oprettelsen af Agrogården.

I 1991 blev Kurt Nissen formand for Bondestandens Landboforening. Ved oprettelsen af Agrogården, Landboforeningen af 1992, blev han valgt til næstformand - og i 1997 til formand for foreningen. Han har endvidere været næstformand for De Fynske Landboforeninger og formand for det fynske praktikpladsudvalg, og han er fortsat næstformand i bestyrelsen for TV2 Fyn.

Kurt Nissen ærgrer sig i øvrigt over, at der i det netop udsendte nyhedsbrev fra Agrogården er lavet en fejl, så det fremgår, at han genopstiller til formandsposten.

- Men det gør jeg altså ikke, fastslår han.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også