2006 blev rekord-vindfattigt

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Meget tyder på, at der skal budgetteres med plads til store udsving i økonomien i fremtidens vindmølleprojekter.

Selv med særdeles blæsende november og december måneder blev 2006 et magert år for Danmarks 5.274 vindmøller - for en meget stor dels vedkommende i landmandseje.

2006 blev nemlig det vindfattigste år i de 27 år, der er indsamlet vinddata og data om produktion af vindmøllestrøm.

Læs artiklen i sin helhed fredag i EFFEKTIVT LANDBRUG

Læs også