Smitterapport diskuteres nu internt

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Det diskuteres nu internt, hvordan den rapport om øget risiko for smittespredning i store besætninger, der kom fra Danmarks Fødevareforskning før jul, skal behandles fremadrettet.

Det er tilsyneladende ikke så nemt at blive enige om, hvordan den rapport, som Danmarks Fødevareforskning (nu Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet) udgav kort før jul 2006, egentlig skal se ud.

Rapporten konkluderede, at store besætninger øger risikoen for smittespredning, men brancheorganisationer som Dansk Svineproduktion, Dansk Kvæg samt LDM har kritiseret rapporten, som, de mener, bygger på forkerte antagelser.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG tirsdag

Læs også