Fynsværket gør klar til halmfyring

(LANDBRUG FYN) Fynsværket er klar til at opføre en halmfyret blok, som fra begyndelsen af 2009 vil producere energi af 170.000 tons halm om året.

På halmleverandørforeningen Fynshalm’s generalforsamling i sidste uge kunne formanden, proprietær Hans Stougaard, Flemløse, der tillige er formand for Danske Halmleverandører og for Dansk Landbrugs Bioenergisektion, fortælle, at tidsplanen følges med hensyn til etablering af halmfyring på Fynsværket i Odense.

Den kommende halmfyrede blok 8 på Fynsværket, FYV8, opføres som et selvstændigt blokanlæg med kedel og turbine. Efter planen vil anlægget kunne sættes i kommerciel drift 1. februar 2009, og til den tid vil halmforbruget være 28 tons - svarende til 48 Hesston-baller - i timen, i alt 170.000 tons halm om året. El-ydelsen vil være 34,5 MW svarende til ca. 20 procent af forbruget i Odense. Varmeproduktionen bliver 84 MW, svarende til 25 procent af forbruget i Odense.

Halmfyringsprojektet er godkendt i Energistyrelsen i maj 2006, og Fyns Amt har afgjort, at der ikke skal gennemføres VVM. Amtet har godkendt miljøansøgningen 21. september, og klagefristen, der kun resulterede i to klager, udløb 25. oktober.

Projektet startede 15. november, og forberedelserne er så langt fremme, at det officielle første spadestik muligvis vil blive taget inden jul. Den samlede pris for anlægget er budgetteret til ca. 700 millioner kroner.

Prøvekørslerne af det halmfyrede kraftvarmeanlæg på Fynsværket er planlagt til at starte i september 2008. 1. januar 2009 ledes den første damp til turbinen, og der regnes som nævnt med kommerciel drift fra 1. februar 2009.

Allerede om halvandet år - i 2008 - skal de første tilbud på halmleverancer indhentes. Halmen tilføres anlægget som Hesston-baller på lastbil, der hver transporterer 24 baller eller ca. 14 tons halm. Udover det daglige forbrug etableres et halmlager med en kapacitet på 2.300 baller, som skal kunne dække forbruget i weekenden samt være reservebeholdning.

- Om ganske kort tid skal der forhandles om levering af halm til Fynsværket, og det vil være Fynsværkets ejer, Vattenfall AB, der udbyder leverancerne i licitation, oplyser Hans Stougaard.

- Det har været rart at opleve, at Vattenfall er virkelig resultatorienterede og meget seriøse at forhandle med, og vi glæder os til at komme videre i drøftelserne omkring udbudsform og kontrahering, understreger Stougaard, der ikke mindst har anerkendende ord til direktør Bjarne Korshøj, fabrikschef Erling Christensen og udviklingschef Ejner Lystbæk Jensen.

På Fynshalms generalforsamling var tre af bestyrelsens medlemmer på valg, nemlig Hans Ejler Bang, Refsvindinge, Gert Elbek, Bogense, og Torkil Sørensen, Skovkrogen. Alle tre blev genvalgt.

Udover Hans Stougaard, der er formand for Dansk Landbrugs Bioenergisektion, er yderligere to af Fynshalms bestyrelsesmedlemmer centralt placeret som medlemmer af bioenergisektionen. Det er Gert Elbek, der specielt tager sig af området flydende biobrændstoffer, og Torkil Sørensen, der repræsenterer maskinstationerne.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også