Pulp Fiction

(LANDBRUG FYN) Levering af sukkerroer som »returgods« med lastbiler, der transporterer HP-Pulp fra sukkerfabrikken i Nykøbing, kan fra 2007 blive et attraktivt alternativ til pramtransporten, påpeger vestfynsk kvægbruger.

»Stå aldrig til søs - lad de andre stå!«

Dette kendte slogan fra musical’en »Den gode fregat Pinafore« kan, ifølge gårdejer Poul Rose Jensen i Uglebjerg på Vestfyn, for en række fynske og jyske sukkerroedyrkere med mælkeproduktion fra næste år betegne en alternativ mulighed frem for at sejle roerne med pramme til Nakskov Sukkerfabrik.

Poul Rose har en besætning på 180 RDM malkekøer plus opdræt. Han driver 175 ha og har leveret ca. 1200 tons sukkerroer om året til Assens Sukkerfabrik. Den anden vej har han hidtil fodret med en hel del frisk affald i roekampagnen, ligesom har købt og ensileret 450 tons HP-Pulp til at fodre med resten af året.

- Fra næste år, når Assens Sukkerfabrik er lukket, er det slut med at fodre med frisk affald. Og på orienteringsmødet i Vissenbjerg blev det gjort helt klart, at det ikke vil være muligt at få HP-Pulp med tilbage med prammene, der skal sejle roerne til Nakskov, påpeger Poul Rose.

- Jeg vil imidlertid gerne blive ved med at fodre med HP-Pulp. Det er et knaldgodt foder, og når vi ikke længere kan få frisk affald, skulle vi gerne op på at have 600 tons HP-Pulp i stedet for de hidtidige 450 tons.

- Derfor har jeg undersøgt, om ikke der skulle være en alternativ mulighed. Og ved at snakke med Assens Sukkerfabriks markedschef for HP-Pulp, Brøgger Ankjær, og vognmandsfirmaet Meldgaard Transport, har jeg fundet frem til, at der er en god mulighed for at få roerne transporteret med bil og få HP-Pulp med tilbage. Det vil dog formentlig kræve, at jeg får lov at levere roerne til sukkerfabrikken i Nykøbing i stedet for Nakskov, idet det fremover kun er Nykøbing, der laver HP-Pulp.

- Sagen er jo, at en sukkerfabrik ikke kan køre, hvis ikke den - på den ene eller anden måde - kan komme af med affaldet. Derfor vil Danisco helt sikker være interesseret i at komme af med noget mere HP-Pulp, og jeg ved, at flere kvægbrugere i Jylland har lagt billet ind på at få leveret HP-Pulp også i de kommende år.

- Det betyder, at der i forvejen skal transporteres store mængder HP-Pulp over Storebæltsbroen og vest på. Fidusen er dels, at jeg fortsat kan få HP-Pulp, og dels at de involverede vognmænd kan tage roer med til sukkerfabrikken som »returgods« - og dermed til en interessant pris, siger Poul Rose.

- Således skal jeg i kampagnen 2007 betale 123 kroner pr. ton roer, der skal køres til Nykøbing - baseret på at jeg og andre får HP-Pulp med tilbage. Det er en pris, jeg mener, godt kan konkurrere med pramtransporten. Og i 2007 kan jeg så oven i købet trække det ekstra transporttilskud på 60-100 kroner pr. ton fra.

- Jeg håber naturligvis at få lov at levere til Nykøbing, da det er kortere at køre. Til gengæld vil jeg så ikke få »forbikørselstillæg«. Men det vigtigste er, at jeg slipper for brotaksten den ene vej. Desuden får jeg også roerne renset og får taget prøver af mine egne roer.

- Hvad HP-Pulp vil koste næste år, ved jeg endnu ikke. I dag koster den ca. en krone pr. foderenhed, og da Danisco helt klart har en stor interesse i at komme af med HP-Pulpen - og det er dyrt at tørre affald - vil prisen ganske givet regulere sig ind efter prisen på andre fodermidler, vurderer Poul Rose, der hermed giver ideen videre til andre brugere af HP-Pulp.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også