Krav om kæmpebøder skræmmer

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Det kan blive en dyr fornøjelse at have for mange uregistrerede dyr i stalden. I Tønder stilles der krav om bøde og konfiskering på mellem 250.000 til 375.000 kroner.

Sagerne i Tønder bliver formentlig de første af deres slags i landet, og kan dermed blive retningsgivende for retspraksis på området. Det bekymrer i Sønderjysk Landboforening, som vil forsøge at samle kræfterne for at få sænket konfiskeringsbeløbenes størrelse.

- Vi er i gang med at samle de landmænd, vi kender til, der har haft en uregistreret overproduktion, så vi kan føre sagerne samlet og rådgive landmændene. Men som udgangspunkt mener vi, at der er tale om helt urimelige konfiskeringsbeløb. Der er slet ikke taget højde for, om der overhovedet har været overskud af produktionen på de enkelte bedrifter, og i de fleste af sagerne er der kun tale om overtrædelser i forhold til chr-registreringer, siger Karen Feddersen fra Sønderjysk Landboforening.

Retssagernes betydning kan dog blive overhalet af ny lovgivning på området, som gør den gældende retspraksis på fiskeriområdet til lov.

Læs også