Patriotisk Selskab slår et slag for lavere dieselforbrug

(LANDBRUG FYN) Reduktion af forbruget af dieselolie er temaet for Patriotisk Selskabs efterårsdemonstration 10. oktober på Bramstrup Gods.

Reducér dit dieselforbrug - det er lettere, end du tror!

Sådan skriver Patriotisk Selskab i indbydelsen til årets efterårsdemonstration, der finder sted på Bramstrup Gods ved Nr. Lyndelse syd for Odense, tirsdag den 10. oktober kl. 13-16. Hovedtemaet for arrangementet er netop at vise, at der er store muligheder for at spare på den dyre dieselolie ved at sørge for korrekt dækmontering og dæktryk - og korrekt indstilling af plov og harve.

- Vi har haft stor succes med praktiske efterårsdemonstrationer, påpeger Erik Andkær Pedersen, der er chefkonsulent for planteavl hos Patriotisk Selskab. Demonstrationerne har haft forskellige temaer, og der har hver gang været stort fremmøde med 2-300 mennesker fra hele landet.

- I år vil vi sætte fokus på dieselforbruget ved forskellige markopgaver samt på, hvordan man kan reducere dette. Det er vores indtryk, at der er meget fokus på dette emne nu med de høje brændstofpriser - kombineret med, at de enkelte traktorer kører mange timer i de - stadig større - landbrug, der overlever strukturudviklingen.

- Formålet er derfor at gennemgå emnet i teori og praksis, og der vil være nogle ting omkring dæktryk, dækmontering og arbejdsdybde, hvor folk kan gå direkte hjem og spare nogle kroner. Det er ikke formålet at sammenligne forskellige fabrikater og udpege »vindere« - men derimod at sætte fokus på forskellige redskabstyper.

Når maskinerne kører, vil arrangørerne ved hjælp af traktorcomputerne aflæse dieselforbrug, fart og hjulslip. Efter planen vil man om formiddagen inden demonstrationen måle dieselforbruget for forskellige harver ved ens harvedybde og ens hastighed med den samme traktor. Når demonstrationen starter, vil man køre igen, hvor sporet flyttes en halv harvebredde, så publikum kan vurdere arbejdet efter en og to overkørsler.

Til slut lines maskinsættene op, så der bliver lejlighed til at se og høre mere om de enkelte fabrikater. Samtidig vil der blive sat skilte op foran de enkelte træk med de målte data om dieselforbrug pr. ha m.m.

Til trækmålingerne vil efterårsdemonstrationen byde på en danmarkspremiere på Michelin/Fendt’s opstilling fra blandt andet DLG Feldtage 2006, hvor måling af trækkraft, hjulslip og brændstofforbrug foretages efter et avanceret koncept, udarbejdet af professor, dr. agro. Ludwig Volk, Fachhochschule Südwestfalen.

Ved målingen trækker en traktor en anden traktor, der sørger for, at belastningen på den forreste traktor er konstant. En computer kan derved direkte aflæse trækkraftbehovet ved forskellige dækmonteringer og forskellige dæktryk, ligesom der samtidig foregår en nøjagtig måling af det aktuelle brændstofforbrug.

Plovene, der kan ses i arbejde ved demonstrationen, er en 9-furet kærreplov og en 3+4-furet front/liftplov fra Kuhn. En 5-furet risteplov fra Lemken, en 7-furet on land-plov fra Kverneland, en 7-furet halvbugseret samt en 3+4-furet front/liftplov fra Överum og en 7-furet halvbugseret plov fra Rabe.

Harverne er: Horsch Tiger, Lemken Thorit, Köckerling Quattro, Väderstad Cultus, Kongskilde Vibro Flex 6000 samt Dalbo Triplex og Maxi Disc.

Efterårsdemonstrationens program starter kl. 13.00 i Bramstrups gamle hestestald med to indlæg om dieselforbruget. Landmand Ulrik Bremholm, Rubenlund Agro A/S, fortæller »Sådan har jeg nedsat dieselforbruget på min bedrift«, hvorefter chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab, sætter fokus på »Hvad betyder jordbehandlingskoncept, redskab, dæktryk og dækmontering for dieselforbruget?«

Kl. 13.45 rykkes i marken, hvor deltagerne først - ved den ovenfor omtalte målemetode - kan se dæktryks og dæktypes betydning for dieselforbruget. Derefter demonstreres betydningen af plovtype, pløjedybde og korrekt indstilling. Og endelig sættes fokus på betydningen af harvetype, harvedybde og fart - både for dieselforbrug og for det udførte arbejde.

Arrangementet ventes at slutte kl. 16.00. Der er gratis adgang, men af hensyn til afviklingen beder Patriotisk Selskab om tilmelding senest fredag den 6. oktober på telefon 6315 5400 eller e-mail: jp@patriotisk.dk.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også