Dispensation til ammoniak

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Miljøminister Connie Hedegaard har givet sin tilladelse til ammoniakbehandling af halm. Det sker på grund af det vedholdende regnvejr, der gør det svært at få halmen tørt i hus.

Det våde sommervejr har fået miljøminister Connie Hedegaard til at give dispensation for forbuddet mod ludning af halm med ammoniak. Dispensationen gælder for resten af 2006 og for hele landet.

Forbuddet har været varslet siden 2002 men trådte først i kraft den 1. august i år. Der har hele tiden stået en dør på klem for dispensation i forbindelse med store mængder nedbør, og det er altså denne kattelem, der allerede nu bliver taget i brug, således at halmen bliver mere velegnet til foder og derved kan kompensere for manglende grovfoder.

Ifølge Landscentret er den ammoniakbehandlede halm dog et forholdsvist dyrt energifoder og meget af den anvendte ammoniak tabes til det omgivende miljø.

Det kvælstof, der anvendes til ammoniakbehandlingen skal med i gødningsregnskabet, men det skal dog skrives som »anvendt til foder« og går derfor ikke fra i kvoten til markerne, ligesom der heller ikke skal betales afgift af den.

Landscentret gør opmærksom på, at ammoniakbehandlingen ikke kan genoprette de skader, halmen har fået af regnvejr, og derfor anbefales det, at halmen bjerges så hurtigt som muligt, så næringsstofferne i mindst muligt omfang udvaskes af regnen.

Selv om ammoniakbehandlingen øger ædelysten, anbefaler Landscentret, at man kun anvender ammoniakbehandlingen til at konservere fugtig halm.

Læs også