Tilskud til braklagte randzoner

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Fra den 1. juli til den 31. august kan alle landmænd søge tilskud til at etablere dyrkningsfri områder langs vandløb og søer.

Landmænd kan nu få økonomisk støtte til at etablere braklagte randzoner langs vandløb og søer - til glæde for planter, dyreliv og miljøet. Det oplyser Fødevareministeriet i sit nyhedsbrev.

Alle landbrug kan modtage randzonetilskuddet - og ikke kun de bedrifter, der ligger i Natura 2000-områder. Der ydes et årligt tilskud på 750 kroner pr. hektar randzoner, som skal være ti meter brede.

Landmanden skal forpligte sig for en periode på fem år, der begynder den 1. september 2006.

Randzoner er dyrkningsfrie områder, der kan fungere som en bufferzone mellem landmandens mark og vandløb eller søer, og på den måde beskytter vandmiljøet mod forurening fra pesticider og næringsstoffer.

Tilskudsordningen for randzoner skal bidrage til at nå målene i Vandmiljøplan III og Pesticidhandlings-plan II om at etablere op mod 50.000 hektar randzoner langs vandløb og søer inden 2015, oplyser Fødevareministeriet.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram, som har til formål at fremme en bæredygtig og sammenhængende udvikling i landdistrikterne.

Ansøgningsrunden for tilskud til braklagte randzoner løber fra 1. juli til 31. august.

Læs også