Nyt uddannelsestilbud til landmandsspirer

(EFFEKTIVT LANDBRUG) BEHOV FOR VIDEN: Htx-landbrug er en imødekommelse af landbrugsmaskinbranchens og ikke mindst selve landbrugserhvervets behov for tilgang af unge med en faglig og teoretisk uddannelse på højt niveau.

Nordjyllands Landbrugsskole ved Nibe og Teknisk Gymnasium på Erhvervsskolerne Aars er gået sammen om at udbyde et helt nyt uddannelsestilbud, htx-landbrug, som er en kombination af den 3-årige htx studentereksamen og landmandsuddannelsens modul 1. Det betyder, at den unge i løbet af det 3-årige undervisningsforløb både bliver htx-student og gennemgår landmandsuddannelsens modul 1.

Lærere fra begge skoler vil blive involveret i undervisningen, som primært kommer til at foregå på Teknisk Gymnasium. Dele af undervisningen kommer dog til at foregå på Nordjyllands Landbrugsskole. Praktikværter bliver landmænd i Aars-området.

Af fag, som eleverne på htx-landbrug vil blive undervist i, kan nævnes kvæg, svin, planter, natur, økonomi, dansk, teknikfag, engelsk, matematik, fysik, kemi, teknologi, samfundsfag, teknologihistorie, biologi, kommunikation og it.

- Med et eksamensbevis fra htx-landbrug i hånden kan den unge for eksempel videreuddanne sig til faglært landmand, jordbrugsteknolog, veterinærsygeplejerske, dyrlæge, biolog, kemiingeniør, agronom eller levnedsmiddelingeniør. Htx-landbrug studenter har mulighed for at forkorte uddannelsen til faglært landmand med op til et år og fire måneder, oplyser studievejleder Trine R. Skøtt fra Teknisk Gymnasium i Aars.

- Htx-landbrug er en imødekommelse af landbrugsmaskinbranchens og ikke mindst selve landbrugserhvervets behov for en tilgang af unge med en faglig og teoretisk uddannelse på højt niveau. Den nye uddannelse vil også være et godt udgangspunkt for uddannelse og job indenfor natur- og miljøområdet. Men også den moderne landmand har brug for den viden indenfor eksempelvis biologi, teknologi og økonomi, som denne nye uddannelse giver, siger Trine R. Skøtt.

Htx-landbrug består af seks semestre. I grundforløbet på 1. semester, der foregår på Teknisk Gymnasium, gennemgås et kort præsentationsprojekt. 2. semester indeholder, udover timerne på Teknisk Gymnasium, 48 timers undervisning i planter, kvæg og svin på Nordjyllands Landbrugsskole. Hertil kommer 32 timer i faget teknologi på htx og teknik på landbrugsskolen. I fagene kemi og biologi vil der blive arbejdet med et emne om jord, planter, gødning og miljø.

På 3. semester bliver der, udover timerne på htx, skemalagt 64 timer på landbrugsskolen i fagene teknik, planter og arbejdsmiljø. Herudover bruges der 18 teknologitimer til et projekt, hvor eleven selv udvikler et produkt, der løser et konkret problem på et landbrug. I faget biologi vil der blive arbejdet med avlsarbejde, kloning og gensplejsning.

Udover timerne på Teknisk Gymnasium er der på 4. semester skemalagt 36 timer på Nordjyllands Landbrugsskole i fagene kvæg, svin og natur.

På 5. semester bliver der, udover htx-timerne, tale om 64 timers undervisning på landbrugsskolen. Her får man sprøjtecertifikat samt timer i kvæg, svin og økonomi. I sit studieretningsprojekt har den enkelte elev mulighed for at arbejde med et landbrugsrelevant emne.

På 6. og sidste semester samles alle kræfterne på at færdiggøre htx og blive klar til eksamen.

Læs også