Stor forskel på fodringsværdi af korn

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Viden om foderværdien af forskellige sorter byg og hvede gør nu det muligt at vælge sort efter indhold af foderenheder.

Korn er ikke bare korn.

Traditionelt er kornsorterne blevet udvalgt efter udbytte pr. hektar. Men som svineproducent er det ikke nødvendigvis den bedste måde at vælge, hvilken sort der skal dyrkes til foderkorn.

Angiveligt kan der tjenes store beløb, hvis sorterne i stedet udvælges efter deres foderværdi, for såvel danske som udenlandske forsøg har vist forskel i tilvækst og foderforbrug alt efter hvilken sort korn, der blev anvendt i svinefoderet. Eksempelvis har en dansk undersøgelse vist 30 procents forskel i daglig tilvækst mellem bedste og ringeste sort, når kornet blev fodret til svin (se figuren).

For at foderoptimeringen reelt skal kunne bruges til noget, er det vigtigt at man kender værdien af de råvarer, der blandes i foderet.

En forskel på 7 FEs fra bedste til ringeste sort byg eller hvede sætter i perspektiv, hvor galt det kan gå, hvis man blot anvender en gængs tabelværdi over gennemsnitsværdien af årets foderbyg- eller hvede.

Derfor er det kærkomment, at Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, nu har udsendt oversigter over forskellige sorters foderværdi undersøgt i perioden 2003-2005. De fuldkomne lister kan ses på www.lu.dk i Meddelelse nr. 731. Selvom sortsværdierne naturligvis aldrig kan erstatte en specifik analyse af det korn, man anvender i sit svinefoder, er det dog betryggende at læse i meddelelsen, at kornets foderværdi er ret stabilt uanset dyrkningsår og lokalitet.

Læs også